نیاز تغذیه ای کودک به جامدات

نیاز  تغذیه ای کودک به جامدات
برای چهار تا شش ماه اول زندگی کودک، شیر مادر یا شیر خشک تمام مواد مغذی برای نیازهای نوزادتان را فراهم می کند. در عین حال در شش ماهگی جامدات برای فراهم آوردن انرژی، پروتئین و ویتامینهای آ و د برای کودکتان مورد نیاز می باشد. اگر چه آهن موجود در شیر مادر بسیار راحت تر از آهن موجود در شیر گاو یا شیر خشک جذب می شود پس از شش ماهگی میزان آهن بدست آمده از شیر مادر به تنهایی برای رفع نیازهای کودک شما کافی نیست. همچنین روی و مس بیشتری مورد نیاز است.