چگونه با یوگا و تای چی آرامش خود را حفظ کنیم

چگونه با یوگا و تای چی آرامش خود را حفظ کنیم
خیلی از افراد به وسیله  انجام ورزش های یوگا و تای چی قادر به کسب آرامش می باشند. تای چی شکلی از هنر نظامی چینی است که حرکات حیوانات را شبیه سازی می کند مثل مار و درنا. یوگا شامل یکسری از ورزش های خاص خود می باشد و هم چون تای چی، فرد تمرین ها را از سطح مبتدی شروع می کند هنگامی که در حرکات و ورزش ها ماهر شوید در نهایت به مراحل پیشرفته و سخت تر قدم می گذارید. هر دو نوع تای چی و یوگا می توانند در فرد احساس کنترل و آرامش را فراهم کنند.

چند تکنیک ساده آرامش یافتن

چند تکنیک ساده آرامش یافتن
پوشیده شدن با حوله. در گذشته برخی از سلمانی ها پس از کوتاه کردن مو، صورت افراد را نیز اصلاح می کردند و سپس حوله ی مرطوب و داغی را روی صورت مشتریان خود قرار می دادند این حالت فوق العاده بود. امروزه چنین امری منسوخ شده است.