شش نوع روش جراحی برای پیوند شریان به ورید

شش نوع روش جراحی برای پیوند شریان به ورید
شش نوع روش جراحی برای پیوند شریان به ورید پشتی عمقی پیشنهاد شده است از روش چهارم الی ششم برای درمان نارسایی شریانی آلت تناسلی و از بقیه روشها

ناتوانی جنسی به علت انسداد در شریان آئورت و ایلیاک

ناتوانی جنسی به علت انسداد در شریان آئورت و ایلیاک
  در سال 1933 Leriche برای اولین بار سندرمی را توصیف نمود که از صفات مشخصه آن ایسکمی اندام تحتانی و ناتوانی جنسی به علت انسداد در شریان آئورت و ایلیاک

تشخیص اختلال در سینوزوئیدها

تشخیص اختلال در سینوزوئیدها
برای تشخیص اختلال در سینوزوئیدها (بیماری پیرونی و فیبروز به دنبال پریاپیسم) از سونوگرافی آلت تناسلی استفاده می شود، ولی تشخیص قطعی به وسیله بیوپسی از انجام غاری می باشد.

تشخیص افتراقی علل ناتوانی جنسی

تشخیص افتراقی علل ناتوانی جنسی
اگرچه درمان بیماران مبتلا به ناتوانی جنسی بجز نوع عروقی بستگی بسیار کمی به تشخص نوع ناتوانی دارد لیکن در موارد خاصی بعضی از بیماران می خواهند علت ناتوانی جنسی خود را بدانند.

اختلالات غدد درون ریز در بیماران نارسایی کلیوی

اختلالات غدد درون ریز در بیماران نارسایی کلیوی
در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی سطح تستوسترون سرم معمولا پایین، سطح LH بالا و سطح FSH طبیعی یا مختصری بالاتر از حد طبیعی است. اگر اسپرماتوژنز شدیدا آسیب دیده یا قطع شده باشد سطح FSH افزایش می یابد.