با تنفسی آرام و ذکر کلماتی سحر آمیز به خود آرامش بدهید

با تنفسی آرام  و ذکر کلماتی سحر آمیز  به خود آرامش بدهید
ابتدا طریقه نفس کشیدن را باید از کانال دیافراگم یاد گرفت. روی صندلی آرام بنشینید چشم های خود را ببندید دست راست خود را روی شکم قرار دهید و با هر دم و یا بازدم بالا رفتن و پایین آمدن آن را حس کنید. همان طوری که دم انجام می گیرد دست شما به طرف بالا و در بازدم دست به طرف پایین بر می گردد. شما حالا از طریق دیافراگم تنفس می کنید به جای آنکه از قفسه سینه نفس بکشید. ذکر کلمات سحرآمیز همانگونه که تنفش شما را از طریق دیافراگم نظم می یابد. در بازدم کلمه هایی شبیه آرامش، استراحت، صلح، سکوتف هارمونی، آسایش و آرام را بر زبان بیاورید و اگر مذهبی هستید از ذکر کلمه الله غافل نباشید تا به صلح و آرامش دست یابید.

بدن و روح تان را تغذیه کنید

بدن و روح تان را تغذیه کنید
  آنچه از صبح تا عصر در محل کار می خورید می تواند بر میزان استرس تان بسیار تاثیر گذار باشد. خوردن غذاهای نامناسب یا حتی خوردن غذاهای مناسب به میزان

نگرش ها و ارزش ها در زندگی چه ارتباطی با استرس دارند

نگرش ها و ارزش ها در زندگی چه ارتباطی با استرس دارند
  تا اینجا مهارت های وانهادگی را آموخته اید زندگی تان تا حد قابل توجهی نظم گرفته است و غذای مناسبی استفاده می کنید و مانند یک بچه می خوابید. اما کارتان تمام نشده است. همان طور که فکرتان نقش مهمی در ایجاد و رها شدن استرس شما دارد، ارزش ها، اهداف و نگرش هایتان می تواند میزان استرس زندگی شما را افزایش یا کاهش دهد. این فصل در شناسایی و شفاف شدن ارزش ها و اهداف شخصی تان به شما کمک می کند و نشان می دهد چگونه می توانید نگرش های مقاوم تری در مقابل استرس ایجاد کنید.

تاثیر زمانبندی در استرس

تاثیر زمانبندی در استرس
اگر در بنگاه های معاملات املاک موقعیت بسیار مهم است در ارتباط با استرس زمان بندی اهمیت دارد. زمانی که چیزی را می گویید به اندازه ی چگونگی بیان آن مهم

راه های کنار آمدن با نگرانی ها

راه های کنار آمدن با نگرانی ها
جلوگیری از رفتارهای احمقانه ی مردم متوجه شدید که وقتی می خواهیم دنیا و مردم جهان را کنترل کنیم بسیار محدود می شویم.
  • صفحه 1 از 41234