تکرر ادرار و مشکلات حافظه و ابتلا به ام اس

تکرر ادرار و مشکلات حافظه و ابتلا به ام اس
برخی نشانه های مهم در بدن خبر از ابتلا به ام اس میدهند برای پیشگیری و مقابله با این عارضه بهتر است آن ها را بشناسید تکرر ادرار و احساس دستشویی دائمی و همچنین مشکلات مربوط به حافظه از نشانه های بارز برای ابتلای ما به ام اس به شمار می روند .