عدم آگاهی نسبت به مسائل جنسی و تکنیک های صحیح آمیزش

عدم آگاهی نسبت به مسائل جنسی و تکنیک های صحیح آمیزش
بهترین راه برای وصال دو انسان عشق است عشق بین زن و مرد آن است که از نظر جسمی و روحی هماهنگ و توام باشند. ازدواج بنیان بی نهایت پیچیده ای است که دو فرد با عشق شگفت انگیزی در هم آمیخته و به هم پیوند می خورد زن و مرد در هر زمان باید دوستی و راستی عمیق را جایگزین مسائل جنسی و شهوانی کنند.

علت شناسی ناتوانی جنسی

علت شناسی ناتوانی جنسی
در این فصل به طور مختصر راجع به وضعیت تاریخی و نظریه های جاری و علت شناسی ناتوانی جنسی روانزا بحث می شد. اگر چه عوامل روانی بسیاری خصوصا اضطراب

دسته بندی علل اختلالات جنسی

دسته بندی علل اختلالات جنسی
کاپلان برای توضیح علت اختلالات جنسی یک نظریه چند قطبی را ارائه می کند. اضطراب یا خشم و هر احساس قوی دیگر می تواند باعث اختلال عملکرد جنسی مثل

روش های رقص عشق

روش های رقص عشق
در مقابل آنچه آمریکاییان به مسائل جنسی فقط از نقطه نظر شهوانی نگاه می کنند پدیده و عمل عشق به همسر و زناشویی یک حرکت معنوی و الهی است که در همه مذاهب بدان توجه ویژه مبذول گردیده. بعضی