عوامل اجتماعی موثر بر دستیابی به اورگاسم

عوامل اجتماعی موثر بر دستیابی به اورگاسم
در مورد اثرات اجتماعی موثر بر اورگاسم زنان کتابها و نشریات بسیاری منتشر شده است اما به تجربه اورگاسمی مردان کمتر پرداخته شده است. عدم توجه اجتماعی نسبت به اورگاسم مرد دو دلیل عمده دارد. دلیل اول این است که انزال مرد در دوره زندگی به صورت یک نیاز بنیادی مطرح است. این عامل باعث شده که تنها خود فرآیند

دلیل اختلالات میل جنسی چیست؟

دلیل اختلالات میل جنسی چیست؟
به طور طبیعی پس از نزدیکی نوعی احساس راحتی و انبساط عضلانی و آرامش روانی در زن و مرد ایجاد می شود. اما بعضی از افراد پس از مقاربت دچار ملال و دلتنگی می شوند. چنین افرادی پس از رابطه جنسی رضایت بخش از سایر لحاظ دچار افسردگی، تنش، اضطراب و تحریک پذیری می شوند و غالبا سعی می کنند از شریک

زیاده روی در مصرف غذا و الکل و کاهش میل جنسی

زیاده روی در مصرف غذا و الکل و کاهش میل جنسی
پرخوری یا افراط در مصرف مشروبات الکلی در همان حال که موجب کاهش عواطف و احساسات و از میان رفتن زمینه های کامیابی در عرصه های گوناگون زندگی می شود تمایل به سرکوب علایق جنسی را نیز در پی دارد. قدرت حسی بسیاری از مردان در اثر پرخوری کاهش یافته و حتی گاه بیهوش شده اند. ولی به هر حال سرکوب شدن

سرد مزاجی و ناتوانی زن در رسیدن به اوج لذت جنسی

سرد مزاجی و ناتوانی زن در رسیدن به اوج لذت جنسی
در سرد مزاجی میل جنسی وجود دارد و تحریکات جنسی به هنگام نزدیکی لذت بخش است. هیچ یک از اختلافات و مشکلات جنسی رایج تر و در عین حال تلخ تر از آن نیست که زن به هنگام نزدیکی از تمتع و لذتی که هر فرد بشری به حکم طبیعت از آن برخوردار است

فعالیت جنسی زنان سالمند

فعالیت جنسی زنان سالمند
پژوهشهای مربوط به فعالیت جنسی زنان سالمند عمدتا به مطالعات انجام شده در دوران یائسگی محدود می شود. این مطالعات از جمله موضوع تمایل زنان را در این دوره مهم به رهایی از مسائل گوناگون روانی  اجتماعی در بر می گیرد. ایجاد اختلال در کارکرد غدد مترشحه داخلی در دوران یائسگی و پس از آن غیرمستقیم منجر به جماع