میزان پتاسیم موجود در اسفناج

میزان پتاسیم موجود در اسفناج
بسیاری از سبزیجات سبز تیره سرشار از پتاسیم هستند که یکی از آنها اسفناج است.فقط 1 فنجان اسفناج پخته 839 میلی گرم پتاسیم دارد  که معادل 24 درصد از رژیم غذایی روزانه است،  می توانید این سبزیجات

کاربردهای درمانی اسفناج

کاربردهای درمانی اسفناج
اسفناج دارای سایر مواد مهم نیز می باشد: آهک برای استخوانها و ماهیچه ها آرسنیک یک نیرودهنده ماده لزج برای مفاصل و خلط مخاط ها و ید که همراه با آهن به جذب معدنیها کمک می کند. ترکیب شیمیایی