ارزیابی سوابق پزشکی کودک

ارزیابی سوابق پزشکی کودک
پاسخ های مربوط به پرسش های پیشینه  سلامتی، شما را در جریان کلی سلامت تان مثل: عادات ورزشی و تغذیه، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و وجود هرگونه محدودیت ارتوپدی یا شرایط ویژه ی پزشکی قرا رمی دهد. این پرسش ها معمولا عبارتند از  آیا مبتلا به هر نوع مشکل مفصلی حاد مثل آرتروز هستید؟ آیا در خانواده تان سابقه ی بیماریهای قلبی وجود دارد؟

قابل توجه مبتلایان به سرطان

قابل توجه مبتلایان به سرطان
همه  ما در جامعه ای بدون تحرک زندگی می کنیم و بیشتر وقت خود را به جای پرداختن به فعالیتهای فیزیکی با نشستن پشت میز کار مقابل رایانه و تماشای تلویزیون می گذرانیم. کمبود فعالیت های بدنی سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی، سکته ی مغزی، دیابت و همچنین افزایش وزن یا چاقی مفرط و حتی ابتلا به بیماری های مزمن خواهد شد.شاید از نظر بیماران تحت درمان سرطان، پرداختن به فعالیت های بدنی کار خسته کننده ای به نظر برسد و تجدید قوا از طریق استراحت را ترجیح دهند. اما ذکر این نکته لازم است که با وجود اهمیت استراحت در تسریع روند بهبودی پس از بیماری، فعالیت های بدنی نیز به همان میزان حائز اهمیت است. پس با آغاز هر چه زودتر فعالیت های فیزیکی به همان نسبت احساس بهبودی در بیمار بیشتر شده و شاید نیاز وی به دارو و حتی برخی مشکلات پزشکی نیز کمتر شود.

تاخیر انداختن خستگی محیطی و بهبود اجرای ورزشی

تاخیر انداختن خستگی محیطی و بهبود اجرای ورزشی
  لذا بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در این زمینه توصیه می شود جهت به تاخیر انداختن خستگی محیطی و بهبود اجرای ورزشی موارد زیر رعایت شود:

متابولیسم انرژی و خستگی دستگاه عضلانی

متابولیسم انرژی و خستگی دستگاه عضلانی
کاهش ذخایر انرژی، ناتوانی سیستم های تولید انرژی نظیر فسفاژن، گلیکولیز و اکسیداسیون و تجمع متابولیتها (محصولات جانبی متابولیکی) ممکن است موجب بروز خستگی عضلانی شود. با توجه به ا ینکه عملکرد و انقباض عضلانی در درجه ی اول از لحاظ سوختی به گلوکز خون وابسته است و سطح گلوکز خون نیز به وسیله ی عملکرد کبد در تبدیل گلیکوژن کبدی به گلوکز و بالعکس تنظیم می شود. بنابراین کاهش یا تخلیه

سارکولما و خستگی دستگاه عضلانی

سارکولما و خستگی دستگاه عضلانی
ناتوانی سارکولما در ایجاد، حفظ و توسعه ی پتانسیل عمل نقش مهمی در بروز این نوع خستگی دارد. هنگام فعالیت بدنی جهت تحریک سارکولما و در نهایت انقباض عضلانی، ATP به شدت مصرف و هیدرولیز می شود تا انرژی مورد نیاز را فراهم نماید. گلیکوژن سوخت اصلی مورد استفاده در سیستم های تولید انرژی گلیکولیز و اکسیداسیون است. همچنان که سطح ذخایر و در دسترس بودن گلیکوژن هنگام فعالیت بدنی کاهش می یابد توانایی بدن برای تولید ATP کاهش پیدا می کند و این امر سبب اختلال در تبادل سدیم و پتاسیم و ایجاد پتانسل عمل در سارکولما می شود.