روش های برگزیده برای تنظیم ذهن

روش های برگزیده برای  تنظیم ذهن
حتی اگر تجربه ی بیماری یا ناتوانی داشته اید می توانید تلاش کنید به میزانی از سلامتی و تناسب اندام دست یابید که به شما کمک کند احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید. هزاران سال دانش عمومی بر این باور بوده است که بدنی سالم، ذهنی سالم می بخشد. بدنی قوی تمام وجود شما را – بدن، ذهن، روحیه، احساسات و حتی بیشتر- تنظیم می کند. یک بدن متناسب ماده ی شیمیایی احساس خوشی یا اندورفین را ترشح می کند که سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند. شما احساس بهتری دارید مطمئن تر هستید و از انرژی بیشتری برخوردارید. در نتیجه تمایل دارید نیمه ی روشن زندگی را ببینید.

برقراری ارتباط ذهنی در کودکان: تفکر خلاق

برقراری ارتباط ذهنی در کودکان: تفکر خلاق
تفکر خلاق مهم است. این امر افق فکری ما را گسترش می دهد و چشمانمان را بر روش های تازه ی انجام دادن کارها باز می کند. به ما یاری می کند که احساس قابلیت و اعتماد کنیم زیرا اگر ما خلاق باشیم می توانیم که راه حلی عملی برای مشکل خود خواهیم یافت حتی اگر مطمئن نباشیم که چه در انتظارمان است. تفکر خلاق مایه ی سرگرمی است چون باعث کشف شگفتی ها می شود. این نیروی تفکر باعث ایجاد لطیفه ها و کارتون ها می شود و سکوی پرشی برای اختراع است. متفکران خلاق دارای فکری بدیع و انعطاف پذیر هستند. آنان باید به هر چیز غیر ممکن فکر کنند و قابلیت انعطاف داشته باشند تا ارتباط غیر عادی میان

وارسی و جستجوی دقیق پرسش های کودکان

وارسی و جستجوی دقیق پرسش های کودکان
چرا اهرام مصر به این شکل ساخته شد؟ سوال جالبی است. من پاسخ آن را نمی دانم. آیا هیچ فکری به نظر تو می رسد که کجا به دنبا ل آن پاسخ بگردیم یا راهنمایی برای یافتن پاسخ به آوریم؟ چه چیزی باعث شد که این پرسش به فکرت برسد؟

استفاده از انتخاب برای تشویق رفتار مسئولانه کودکان

استفاده از انتخاب برای تشویق رفتار مسئولانه کودکان
در خانه می توان به کودکان فرصت و امکان انتخاب داد تا انگیزه ی خود را افزایش دهند و مسئولانه رفتار کنند. وقتی به کودک می گویید: امشب می توانی به مدت یک ساعت تلویزیون تماشا کنی. هر برنامه ای که می خواهی انتخاب کن به احتمال بسیار زیاد این حرف شما بیشتر جنبه ی همکاری دارد تا  اینکه بعد از یک ساعت تماشا به او بگویید: کافی است، همین حالا تلویزیون را خاموش کن. نظیر همین روش را می توان در مورد تکالیف درسی و دیگر مسئولیت های شبانه به کار برد.

بازی به عنوان کار و کار به عنوان بازی

بازی به عنوان کار و کار به عنوان بازی
کار می تواند سرگمی و تفریح باشد و برای بیشتر کودکان خردسال نیز چنین است. این فقط بدان علت نیست که مدارس و معلمان ورزش این پیام را جدی گرفته اند که کودکان از راه بازی یاد می گیرند و در نتیجه تکالیف خود را با شیوه ای با نشاط و درست ارائه می دهند بلکه همچنین به ا ین دلیل است که بیشتر کودکان خردسال دوست دارند یاد بگیرند. علاوه بر این کودکانی که آماده ی یاد گرفتن هستند ناچارند یاد بگیرند زیرا کودکان مانند اسفنج هستند و هر چیزی را که پیش می آید جذب می کنند. آنان از پی بردن به اینکه می توانند تکالیف را انجام دهند و مهارت پیدا کنند و از دست یافتن به تکنیکی که در کار خود از آن استفاده کنند