استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری
استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری، امری ضروری است. هنگامی که هر یک از فعالیت های آگاهی را تمرین می کنید لحظاتی صرف کنید و مطمئن شوید که آسودن و استراحت را به روش های زیر ترغیب می  کنید:

لبخند زدن ساده ترین شیوه برای سلامتی

لبخند زدن ساده ترین شیوه برای سلامتی
لبخند زدن مواد شیمیایی بهبود بخشی را در بدن منتشر می کند. پس لبخند زدن بیشتر به نفع سلامتی تان است. تمرین کنید که لبخند بزنید: اولین کاری که صبح از خواب بیدار می شوید. حین مسواک زدن زمانی که برای اصلاح صورت یا آرایش در آینه نگاه می کنید. به کودک یا شخصی مسن در خیابان زمانی که متوجه می شوید کار احمقانه ای انجام می دهید آیا این گفته را به یاد دارید که لبخند بزنید و جهان همراه شما می خندد؟ خوب این گفته درست است زمانی که کسی با شما خوش رویی می کند لبخند نزدن به او مشکل است. پس زمانی که لبخند می زنید نه تنها سلامتی خود بلکه سلامتی شخص دیگر را نیز بهبود می بخشید.

پذیرش قدرت بهبود بخش خنده

پذیرش قدرت بهبود بخش خنده
وقت خود را به تفکر درباره ی چیزهایی که حتی ممکن است وجود نداشته باشند هدر ندهید- در اینجا و هم اکنون- در واقعیت بمانید. تصور این که فرد دیگر درباره ی چه چیزی فکر می کند هنری ناقص است زیرا هرگز نمی توانید ذهن فرد دیگر را کاملا ببینید هر چند بررسی واکنش احتمالی فردی نسبت به یک مسئله می تواند ارزش داشته باشد، با این حال فرض کردن رفتار شخص دیگر می تواند موجب نتیجه گیری غلط شود.

نحوه برخورد با بازگشت پس از طرد

نحوه برخورد با بازگشت پس از طرد
هنگام واکنش به طرد شدن از مغز مثبت اندیشتان استفاده کنید و به روش زیر برخورد کنید: در دفتر یادداشت تان یا یک برگ کاغذ شرحی از مسئله ی مربوط به طرد شدن بنویسید. چه اتفاقی افتاد؟ انتظار داشتید چه اتفاقی بیفتد؟ چه کسی در جریان بود؟ ابتدا فهرست احساسات و عواطف تان را در مورد طرد شدن بنویسید سپس آنها را درجه بندی کنید.

جدا شدن از زوج عاطفی و ترمیم قلب شکسته

جدا شدن از زوج عاطفی و ترمیم قلب شکسته
جدا شدن شما را با از دست دادن دلبستگی و اندوه روبه رو می کند. متارکه ی گذشته ممکن است زخم هایی عاطفی بر جای گذاشته باشد که تهدید به آشکار شدن مجدد می کند. به عنوان مثال ممکن است از ورود به رابطه ای جدید به دلیل ترس از بیداری مجدد زخم های قدیم اجتناب کرده باشید.کنار آمدن با جدایی و استقبال از فرصت های تازه به معنی تایید، پشت سر گذاشتن، شرکت در کلاس های حضوری و سپس ادامه دادن می باشد.