قواعد کنجکاوی! از عهده پرسش های کودک برآمدن

قواعد کنجکاوی! از عهده  پرسش های کودک برآمدن
انسان نیازی اساسی دارد که از جهان خود سردرآورد. و این نیاز از همان ابتدای زندگی آغاز می شود. همه ی کودکان خردسال تشنه ی یادگیری هستند و به آن نیاز دارند. آنان از همان روز اول تولد زندگی خود را با تقلید کردن و کنجکاوی آغاز می کنند. نوزادان به مدتی طولانی بر پشت نمی خوابند. آنها مصمم هستند بچشند، لمس کنند، بلند شوند و بنشینند چهار دست و پا حرکت کنند جستجو نمایند برخیزند و راه بروند.

چگونه به کودک شکست خورده روحیه بدهیم؟

چگونه به کودک شکست خورده روحیه بدهیم؟
انگیزه دهندگان موثر با نشان دادن واکنشی سازنده به شکست به کودک روحیه می دهند. ما می توانیم: کودکانمان را دلگرم کنیم تا شکست خود را بپذیرند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. به کودکان خود کمک کنیم تا با فکر خود به جواب برسند و راه پیشرفت را به آنها نشان دهیم. بگذاریم به قدرت ها و مهارتهای خود آگاهی داشته باشند تا خودشان را زیر نظر بگیرند و ارزیابی کنند. انتظاراتی واقع بینانه از آنها داشته باشیم. کودکانمان را قطع نظر از اینکه تا چه اندازه در انجام هر تکلیفی موفق هستند بدون قید و شرط بپذیریم. به آنان کمک کنیم تا احساسات خود- احساس ناامیدی، ناکامی، غم و اندوه و از دست دادن اعتماد را به راحتی بیان کنند و روی آنها سرپوش نگذارند تا به صورت عقده درآیند و اعتماد به نفسشان را از بین ببرند.

هنگامی که کودک به شدت دلسرد و ناامید است چکار کنیم

هنگامی که کودک به شدت دلسرد و ناامید است چکار کنیم
ما نباید همیشه ظاهر کودک را باور کنیم. شکست ناراحت کننده است با اینکه ممکن است کودک سعی کند آن را انکار کند مخصوصا اگر واقعا سعی خود را کرده و خیلی دلش می خواسته موفق شود و اصلا انتظار شکست را نداشته است. شکست می تواند همه ی ما را ناامید، ناکام، شرمنده، مضطرب، و گاهی نیز اندوهگین کند می تواند اعتماد به نفس ما را خدشه دار سازد شهامت ما را سست کند و خودباوریمان را به هم بزند. این اخلال گاهی به درجه ای می رسد که وانمود می کنیم هیچ تاثیری در ما نداشته است یا حتی سعی می کنیم کارمان را مطابق معمول انجام دهیم و بگوییم اگر سعی کرده بودیم موفق می شدیم.

جدا کردن شکست ازکودکان

جدا کردن شکست ازکودکان
به هیچ کودکی در هر سنی که باشد نباید گفته شود که او فرد ناموفقی است یا هرگز به جایی نمی رسد و آینده ای ندارد. واژه هایی که پیام های مشابهی را به کودک انتقای می دهند عبارتند از: ابله، کودن و به درد نخور. این ها همگی اصطلاح هایی هستند که انتقال دهنده ی خودپنداره ی منفی و بدون امیدند. بدتر از آن این برچسب ها باعث می شوند همان نقش به کودک تلقین شود و در حالت کلی اینگونه القاب فقط موجب بی انگیزه شدن کودکان می شوند.

شکست و تنبیه کودکان

شکست و تنبیه کودکان
پدران و مادرانی که تمایل دارند کودک شکست خورده را تنبیه کنند چه تنبیه بدنی و چه عاطفی با تحقیر یا طرد کردن باید درک کنند که این کار به چه عواقبی می انجامد. کودک آنان ممکن است وسوسه شود که: