چرا در گذشته زندگی می کنم؟

چرا در گذشته زندگی می کنم؟
زندگی در گذشته فواید بسیاری برای شما دارد. مهم ترین آن ها احساس امنیت است: گذشته هرگز تغییر نمی کند و در دنیای سرشار از ناامنی، با ثبات است. حتی اگر کودکی بسیار بدی را سپری کرده باشید می دانید که هیچ اتفاق بدی نمی تواند دوباره در گذشته برای شما بیفتد. شما ترجیح می دهید به جای زندگی در آینده غیر قابل پیش بینی و بی ثبات در جایی ماند گذشته زندگی کنید که امن و قابل پیش بینی است. شما از گذشته به عنوان توضیحی برای دیگران و توجیهی برای خودتان استفاده می کنید تا رفتار و شریاط کنونی خود را موجه جلوه دهید به خاطر اتفاقاتی که در گذشته افتاده، امروز در چنین شرایط زندگی می کنم. شما برای توجیه شرایط کنونی خود به یک توجیه بیورنی نیاز دارید همچنین آمادگی پذیرش مسئولیت یا انتقاد را ندارید بنابراین گذشته فضایی است که شما را به چالش نمی کشد. ممکن است گذشته تنها منبع افتخار و پیشرفت شما باشد. شما نیاز دارید به خود و دیگران یادآوری کنید که چه آدمی در گذشته بوده اید همچنین احتمال دارد گذشته تنها چیزی باشد که برایتان باقی مانده است. برایتان یادآوری خاطرات گذشته بیشتر از خلق خاطرات جدید احساس امنیت می دهد.

چرا اینقدر ناامید هستم؟

چرا اینقدر ناامید هستم؟
شما دچار تعارض شده اید تعارض بین جایی که هستید و جایی که فکر می کنید باید باشید. زمانی که احساس می کنید قادر نیستید جایی که می خواهید باشید یا آنچه را که واقعا دوست دارید انجام دهید احساس ناامیدی می کنید. شما به دیوار محکم روبه روتان ضبه می زنید و نمی توانید جلوتر بروید. احساس ناامنی زمانی شدت می یابد که شما مجبورید کارهایی را برخلاف میلتان انجام دهید. زمان گذاشتن روی کارهایی که هیچ اشتیاقی به آن ها ندارید و احساس اجبار می کنید موجب تحلیل و تضعیف شما می شود. بنابراین نه تنها نمی توانید بر طبق خواسته هایتان زندگی کنید بلکه مجبورید بر مبنای معیارهایی زندگی کنید که هیچ علاقه ای به آن ها ندارید. این مسیری است که به طور حتم به ناامیدی ختم می شود.

چرا مشتاق جلب توجه و خودنمایی هستم؟

چرا مشتاق جلب توجه و خودنمایی هستم؟
نیاز شما به توجه از اشتیاق به شناخته شدن و مورد قدردانی قرار گرفتن ریشه می گیرد. منبع چنین رفتاری اغلب به دوران کودکی باز می گردد. در زمان کودکی احساس می کردید به شما توجه نشده، نادیده گرفته شده یا حتی طرد و رد شده اید.دست به هر کاری می زنید تا خودنمایی کنید یا توجه دیگران را به خود جلب کنید. حتی ممکن است به عنوان فردی دلقک یا شلوغ شناخته شوید. شخصیت واقعی شما پنهان می ماند و به فردی که نیاز دارید تبدیل می شوید تا توجه اطرافیان را جلب کنید.هنگامی که خلا هیجانی تان به طور موقت پر می شود ممکن است به فردی به طور کامل متفاوت تبدیل شوید زیرا نیاز شما به خودنمایی از بین رفته است. هنگامی که عقاید و نظرات شما جدی گرفته نمی شود ناکام و پرخاشگر می شوید. نظارت شما بازتابی از خودتان است و نادیده گرفتن آن ها به معنای نادیده گرفتن خود شما است.

چرا نسبت به طرد شدن خیلی حساسم؟

چرا نسبت به طرد شدن خیلی حساسم؟
شما آن قدر از تصویری از که در مورد طرد شدن خود دارید می ترسید؛ از طرد شدن خودتان نمی ترسید. طرد شدن از هر نوعی که باشد باوری که نسبت به خود دارید را مورد سوال قرار می دهد. اگر کسی نظر شما را نپسندد با خود فکر می کنید شاید احمق هستید. اگر کسی از لباس شما خوشش نیاید نمی دانید آیا بدسلیقه هستید یا خیر. اگر کسی قرار ملاقاتش را با شما کنسل کند با خود فکر می کنید شاید دوست داشتنی نیستید.

دلیل تنبل بودن بعضی انسانها بخاطر چیست؟

دلیل تنبل بودن بعضی انسانها بخاطر چیست؟
عوامل زیادی می توانند موجب تنبلی شما شوند. فقدان شور و اشتیاق به طور حتم می تواند انگیزه شما را ضعیف کند. اگر شما آن قدر مشتاق چیزی نباشید که شما را هیجان زده کند در آن هنگام بسیار دشوار است که بتوانید پشتکار داشته باشید.بسیاری بر این باورند که چیزی به نام تنبلی وجود ندارد و تا حد زیادی درست نیز می گویند.