حرکت به سوی آرامش و استراحتی عمیق

حرکت به سوی آرامش و استراحتی عمیق
اگر دارای حافظه ی بصری قوی هستید تمرین بعدی برایتان بسیار مناسب است. ابتدا شاید بخواهید این تمرین را در مکانی ساکت امتحان کنید ولی زمانی که با آن آشنا شدید می توانید آن را در موقعیت های مختلفی نظیر دفتر کار یا اتوبوس انجام دهید.

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری
استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری، امری ضروری است. هنگامی که هر یک از فعالیت های آگاهی را تمرین می کنید لحظاتی صرف کنید و مطمئن شوید که آسودن و استراحت را به روش های زیر ترغیب می  کنید:

لبخند زدن ساده ترین شیوه برای سلامتی

لبخند زدن ساده ترین شیوه برای سلامتی
لبخند زدن مواد شیمیایی بهبود بخشی را در بدن منتشر می کند. پس لبخند زدن بیشتر به نفع سلامتی تان است. تمرین کنید که لبخند بزنید: اولین کاری که صبح از خواب بیدار می شوید. حین مسواک زدن زمانی که برای اصلاح صورت یا آرایش در آینه نگاه می کنید. به کودک یا شخصی مسن در خیابان زمانی که متوجه می شوید کار احمقانه ای انجام می دهید آیا این گفته را به یاد دارید که لبخند بزنید و جهان همراه شما می خندد؟ خوب این گفته درست است زمانی که کسی با شما خوش رویی می کند لبخند نزدن به او مشکل است. پس زمانی که لبخند می زنید نه تنها سلامتی خود بلکه سلامتی شخص دیگر را نیز بهبود می بخشید.

پذیرش قدرت بهبود بخش خنده

پذیرش قدرت بهبود بخش خنده
وقت خود را به تفکر درباره ی چیزهایی که حتی ممکن است وجود نداشته باشند هدر ندهید- در اینجا و هم اکنون- در واقعیت بمانید. تصور این که فرد دیگر درباره ی چه چیزی فکر می کند هنری ناقص است زیرا هرگز نمی توانید ذهن فرد دیگر را کاملا ببینید هر چند بررسی واکنش احتمالی فردی نسبت به یک مسئله می تواند ارزش داشته باشد، با این حال فرض کردن رفتار شخص دیگر می تواند موجب نتیجه گیری غلط شود.

نحوه برخورد با بازگشت پس از طرد

نحوه برخورد با بازگشت پس از طرد
هنگام واکنش به طرد شدن از مغز مثبت اندیشتان استفاده کنید و به روش زیر برخورد کنید: در دفتر یادداشت تان یا یک برگ کاغذ شرحی از مسئله ی مربوط به طرد شدن بنویسید. چه اتفاقی افتاد؟ انتظار داشتید چه اتفاقی بیفتد؟ چه کسی در جریان بود؟ ابتدا فهرست احساسات و عواطف تان را در مورد طرد شدن بنویسید سپس آنها را درجه بندی کنید.