تشویق کنجکاوی کودکان

تشویق کنجکاوی کودکان
زمانی که با کودک نوزاد تا سه ساله سر و کار دارید: بگذارید به جستجو بپردازد و بازی کند. به اولین پرسش های او پاسخ دهید. در صورتی که در خانه کامپیوتر دارید او را با آن آشنا و درگیر کنید. نرم افزارهایی هستند که اشتیاق کودکان حتی کودکان خیلی کم سن و سال را در کسب تجربه از کاربرد کامپیوتر افزایش می دهند.

چرا شنیدن واژه «چرا» این قدر مشکل است؟

چرا شنیدن واژه «چرا» این قدر مشکل است؟
درباره ی کنجکاوی ضرب المثلی است که می گوید: فضول را بردند جهنم! یعنی فضولی به تو نیامده من نمی دانم این گفته از کجا آمده است اما پدران و مادران خشمگین ده ها سال است که آن را شادمانه تکرار کرده اند تا کودکان خود را از پرسش های عذاب آوری که از آنان می کنند و به طور کلی مایه ی دردسر می شوند بازدارند.

قواعد کنجکاوی! از عهده پرسش های کودک برآمدن

قواعد کنجکاوی! از عهده  پرسش های کودک برآمدن
انسان نیازی اساسی دارد که از جهان خود سردرآورد. و این نیاز از همان ابتدای زندگی آغاز می شود. همه ی کودکان خردسال تشنه ی یادگیری هستند و به آن نیاز دارند. آنان از همان روز اول تولد زندگی خود را با تقلید کردن و کنجکاوی آغاز می کنند. نوزادان به مدتی طولانی بر پشت نمی خوابند. آنها مصمم هستند بچشند، لمس کنند، بلند شوند و بنشینند چهار دست و پا حرکت کنند جستجو نمایند برخیزند و راه بروند.

چگونه به کودک شکست خورده روحیه بدهیم؟

چگونه به کودک شکست خورده روحیه بدهیم؟
انگیزه دهندگان موثر با نشان دادن واکنشی سازنده به شکست به کودک روحیه می دهند. ما می توانیم: کودکانمان را دلگرم کنیم تا شکست خود را بپذیرند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. به کودکان خود کمک کنیم تا با فکر خود به جواب برسند و راه پیشرفت را به آنها نشان دهیم. بگذاریم به قدرت ها و مهارتهای خود آگاهی داشته باشند تا خودشان را زیر نظر بگیرند و ارزیابی کنند. انتظاراتی واقع بینانه از آنها داشته باشیم. کودکانمان را قطع نظر از اینکه تا چه اندازه در انجام هر تکلیفی موفق هستند بدون قید و شرط بپذیریم. به آنان کمک کنیم تا احساسات خود- احساس ناامیدی، ناکامی، غم و اندوه و از دست دادن اعتماد را به راحتی بیان کنند و روی آنها سرپوش نگذارند تا به صورت عقده درآیند و اعتماد به نفسشان را از بین ببرند.

هنگامی که کودک به شدت دلسرد و ناامید است چکار کنیم

هنگامی که کودک به شدت دلسرد و ناامید است چکار کنیم
ما نباید همیشه ظاهر کودک را باور کنیم. شکست ناراحت کننده است با اینکه ممکن است کودک سعی کند آن را انکار کند مخصوصا اگر واقعا سعی خود را کرده و خیلی دلش می خواسته موفق شود و اصلا انتظار شکست را نداشته است. شکست می تواند همه ی ما را ناامید، ناکام، شرمنده، مضطرب، و گاهی نیز اندوهگین کند می تواند اعتماد به نفس ما را خدشه دار سازد شهامت ما را سست کند و خودباوریمان را به هم بزند. این اخلال گاهی به درجه ای می رسد که وانمود می کنیم هیچ تاثیری در ما نداشته است یا حتی سعی می کنیم کارمان را مطابق معمول انجام دهیم و بگوییم اگر سعی کرده بودیم موفق می شدیم.