ایجاد تعادل در زندگی: انتخاب اولویت ها

ایجاد تعادل در زندگی: انتخاب اولویت ها
  داشتن زندگی متعادل، ثبات احساسی شما را تضمین می کند. خارج شدن از تعادل احساسی نارضایتی را گسترش می دهد. ممکن است کاری فوق العاده و درآمدی عالی داشته باشید در خانه ای بزرگ زندگی کنید و همسری دوست داشتنی داشته باشد اما اگر احساس کنید بخشی از زندگیتان را فراموش کرده اید شاید احساس محرومیت کنید. این موضوع، موضوع آسانی نیست بلکه زندگی شماست. خوب گذراندن وقت برای سلامت احساسات ضروری است.

تعادل بین کار و زندگی تان را بسنجید

تعادل بین کار و زندگی تان را بسنجید
دستیابی به تعادل میان کار و زندگی نیازمند آن است که لحظه ای درنگ کنید و زندگیتان را بررسی کنید تعادل میان کار و زندگی برای هر کس متفاوت است. بنابراین باید بدانید که چه چیزی برای شما بیشتر اهمیت دارد. سپس با ارزیابی کامل تی توانید برای اولویت های حائز اهمیت وقت بگذارید.

احساسات خود را به شیوه های زیر ابراز کنید

احساسات خود را به شیوه های زیر ابراز کنید
    بخشش یعنی آسیب های وارده به احساسات خود را بپذیرید، بشناسید و رها کنید. بخشش به معنی اعتماد کردن به آن شخص نیست و آنچه را که اتفاق افتاده توجیه نمی کند.بخشیدن، فراموش کردن نیست. گذشته ی شما مال شماست همیشه آن را با خود خواهید داشت. اما رهایی از احساسات منفی مربوط به گذشته می تواند برایتان مفید باشد این احساسات به شما بیشتر از آن شخص آسیب می رساند.

هیچ کسی دوران کودکی کاملی ندارد

هیچ کسی دوران کودکی کاملی ندارد
  خانواده ی ایده آل با دو جفت فرزند که در آن همه همیشه شاد هستند فقط افسانه و داستان است. در عالم واقعیت در هر خانواده ای خشم، رقابت، نظم و ترتیب ناخواسته و توقعات غیر واقع بینانه وجود دارد. هیچ راه صحیحی برای دوست داشتن یک نفر یا تربیت یک کودک وجود ندارد و بنابراین براورده نشدن نیازهایی مانند گرمای عاطفی، تشویق یا توجه کافی به ناچار رخ می دهد. خوشبختانه با وجود این چالش ها باز هم بسیاری از خانواده ها لحظاتی واقعی برای تفریح و خوشی جمعی می یابند.

تنفس هوای زندگی از طریق آواز

تنفس هوای زندگی از طریق آواز
آواز خواندن، ابزار شفاهی احساسات است. در سرتاسر این کره ی خاکی انسان ها خود را از طریق آواز ابراز می کنند. شما با آواز خواندن به فواید بسیاری دست می یابید: خواندن تفریح است و تفریح برای شما خوب است. خواندن موجب تنفس دیافراگمی منظم و آرامش می شود. خواندن در جمع یا گروه هم سرایان در فضاهای معنوی، شما و افراد دیگر را در کوششی مشترک گرد هم می آورد. نیازی نیست که حتما تکنیک آواز خواندن را بدانید می توانید سردهای مربوط به غیر خواننده ها را پیدا کنید. خواندن در عین حال که نیاز به انرژی دارد موجب خلق انرژی نیز می گرد که به شما اجازه می دهد از مشغله های روزمره ی زندگی دور شوید.