شناخت خود و آمادگی برای گفتگوهای دشوار

شناخت خود و آمادگی برای گفتگوهای دشوار
گاهی لازم است یک موضوع، مشکل یا وضعیت دشوار و ویژه را با دیگران سهیم شد و درباره ی آن بحث و گفتگو کرد. برای مثال ممکن است لازم باشد به کسی بگویید که می خواهید طلاق بگیرید یا رابطه را پایان دهید. شاید لازم باشد خبر بدی به کسی بدهید در خصوص مشکلی با او روبه رو شوید درباره ی تغییر رفتاری که شما را می آزارد با دیگری مذاکره کنید یا نگرانی ویژه ای را با آن شخص در میان بگذارید.

توانایی در حل مشکلات و انتظارات مثبت

توانایی در حل مشکلات  و انتظارات مثبت
نسبت به توانایی خود درحل مشکلات انتظارات مثبت داشته باشید اما چنانچه فورا به نتیجه ی دلخواه دست پیدا نکردید، خود را تنبیه نکنید. توافق و مصالحه نیازمند تمایل هر دو طرف می باشد و در عین حال شاید دریابید که شما یا آن شخص دیگر نمی توانید موضعی میانی داشته باشید.

چگونه با احساسات و نیازهای خود صراحت ارتباط برقرار کنید

چگونه با احساسات و نیازهای خود  صراحت ارتباط برقرار کنید
ممکن است شما شخص مهربانی باشید که می داند دیگران مشکلات، نیازها و نگرانی های خود را دارند. شاید نخواهید مشکلات شخصی تان را به دیگران تحمیل کنید. اما توانایی در ابراز و محافظت از خود جنبه ای ضروری از سلامت احساسی است. پذیرش مسئولیت، شما را قدرتمند می سازد.

استفاده از تدابیر روزانه برای بهبود احساسی

استفاده از تدابیر روزانه برای بهبود احساسی
بهبود احساسات بخش جدایی ناپذیر در چگونگی زندگی روزمره ی شماست. در کنار لذت های زندگی تا لحظه ی مرگ به تلاش برای غالب شدن بر تحولات احساسی مانند ناامیدی ها، مراسم تشییع جنازه، آزردگی در محل کار و غیره می پردازید. همیشه همه چیز مطابق میل شما پیش نمی رود اما این موضوع به معنای آن نیست که زندگی تیره و تار است.

تشریفات صبحگاهی برای بدن و ذهن مفید است

تشریفات صبحگاهی برای بدن و ذهن مفید است
  آغاز کردن روز با تشریفات صبحگاهی صحنه را برای روزی ثمربخش آماده می کند. رویاهای واضحی که مربوط به برخی مشکلات حل نشده می باشند ممکن است خواب شما را مختل کرده باشند، پس ایجاد تعادل بدن و ذهن شروعی مفید است. کارهای زیر را امتحان کنید: