چرا از رویارویی با واقعیت اجتناب می کنم؟

چرا از رویارویی با واقعیت اجتناب می کنم؟
اغراق نیست اگر بگویم از واقعیت فرار نمی کردید، زندگیتان خیلی راحت تر می شد اما ترجیح می دهید منتظر بمانید تا دیگر جنبه های زندگیتان بهبود پیدا کنند تا از نظر هیجانی برای کنترل بحران ها به خوبی آماده شوید. این نوع طرز فکر موجب می شود به فردی مسامحه کار تبدیل شوید. شما نمی خواهید هیچ طرحی را شروع کنید یا کاری را انجام دهید که ممکن است به مشکل یا ناراحتی منجر شود. شما نمی خواهید چیزی را آشکار کنید که استرس بیشتری را در زندگی شما به وجود آورد. هیچ ظرفیتی برای نگرانی بیشتر ندارید. از آن جا که هر تغییری موجب استرس می شود حاضر نیستید وضعیت موجود را تغییر دهید. نکته قابل

چرا احساس می کنم باید خودم را با دیگران مقایسه کنم؟

چرا احساس می کنم باید خودم را با دیگران مقایسه کنم؟
  جامعه ی ما بر محور معیارها شکل گرفته است. هر کاری که در زندگی انجام می دهیم اغلب در مقایسه با کار دیگری مورد قضاوت قرار می گیرد. از روان شناسی گرفته تا پزشکی و مهندسی، مقایسه کردن مبنایی برای ارزیابی هر موردی (مردم، مکان ها و هر چیز دیگری) است. ما هر چیزی (رفتار، موفقیت، وزن، قد، ظاهر) را بر اساس یک معیار شکل گرفته شده و تغییر ناپذیر مورد قضاوت قرار می دهیم. بنابراین هنگامی که قرار است دیگران را مورد قضاوت قرار دهید جای تعجب نیست که به سرعت مقایسه را مبنایی برای قضاوت خود قرار می دهیم.

چرا این قدر شکاک هستم؟

چرا این قدر شکاک هستم؟
تمام دنیا بر علیه من هستند یا حداقل شما اینگونه فکر می کنید. شما ابعادی از خودتان را دوست ندارید و ذهنیت خود را درباره ی این ابعاد منفی به دیگران فرافکنی می کنید همچنین به طور ناخودآگاه باور دارید که دیگران نیز این ابعاد منفی را می بینند و از شما نیز متنفر می شوند. تصور می کنید نقاط ضعفتان در مقابل دیگران قرار دارد تا آن ها ببینند و از شما انتقاد کنند. نه تنها نقاط ضعف بلکه احساس گناه نیز منجر می شود بدرفتاری های شما برای دیگران آشکار شود. به همین علت به شدت حساس و شکننده می شوید زیرا احساس می کنید در حالت دفاعی قرار دارید. هر رفتاری از طرف دیگران را به عنوان حمله ای به خودتان می دانید. شما نمی توانید این حقیقت را تحمل کنید که دیگران درباره شما بد فکر کنند و هرگز نمی توانید تحمل کنید که در جدل و بحث یا اختلاف ها مورد سرزنش قرار بگیرید زیرا همیشه در حال دفاع از خودپنداره تان

چرا احساس می کنم هیچ کس مرا نمی شناسد یا درک نمی کند؟

چرا احساس می کنم هیچ کس مرا نمی شناسد یا درک نمی کند؟
ممکن است رفتار شما بازتاب دقیقی از افکارتان نباشد. شما آن نوع زندگی که دوست دارید در پیش نمی گیرید و رفتارهایی را که دوست دارید انجام نمی دهید بنابراین اطرافیانتان خود واقعی شما را نمی شناسند. دیگران شما را بر مبنای رفتارتان مورد قضاوت قرار می دهند در حالی که شما ترجیح می دهید بر مبنای علایق، نگرش ها و افکارتان مورد قضاوت قرار بگیرید.

دلیل مراقبت نکردن از خود و تنبل نبودن

دلیل مراقبت نکردن از خود و تنبل نبودن
مراقبت از خود به این معنا نیست که روی خود و اینده تان سرمایه گذاری کنید. اغلب سرمایه گذاری برای فردا به این معنا است که چیزی را امروز کنار بگذاریم برای مثال اگر امروز شیرینی نخورید ممکن است در آینده دور کمرتان باریک تر شود. در مسائل مربوط به سلامت جسمانی معمولا یک عامل مهم وجود دارد که موازنه را به هم می زند.