استفاده از دستگاه ضبط صوت برای بررسی لکنت زبان

استفاده از دستگاه ضبط صوت برای بررسی لکنت زبان
استفاده از ضبط صوت می تواند به شما کمک کند که چگونگی صحبت کردن و لکنت زبانتان را دقیقا بشنوید و برای پی بردن بیشتر به ماهیت آن آن را عمدا تکرار نمائید. شما می توانید از دستگاه ضبط صوت بسیار کوچک استفاده نمائید و شاید ترجیح دهید که از یک ضبط صوت فوق العاده کوچک و جیبی پنهان بهره بگیرید حتی اگر بهنگام صحبت کردن در موقعیت ها یمختلف ضبط صوت شما معلوم شود اتفاقا برای بیشتر مردم خیلی جالب خواهد بود که از چگونگی کار آن سر در بیاورند.

تجزیه و تحلیل موانع و گیرهای گویایی

تجزیه و تحلیل موانع و گیرهای گویایی
ضروری است که شما اقدام به یک خودآزمایی نموده و پیرامون موانع و گیرهای دستگاه گویایی خودتان مطالعه و بررسی دقیق بنمائید به گونه ای که در نتیجه این مطاله به یک آگاهی جامعی نسبت به ساختار و حرکات دستگاه گویایی خود به هنگامی که دچار لکنت می شوید نایل شوید. این مطالعه بیشتر پیرامون آن قبیل کنش ها و حرکات غیر طبیعی و غیر ضروری است که به هنگام لکنت از شما مشاهده می شود.

وقتی که دچار لکنت می شوید چه می کنید؟

وقتی که دچار لکنت می شوید چه می کنید؟
یکی از مهمترین برنامه های هر روش درمانی این است که فرد لکنتی دریابد که به هنگام مواجه شدن با مشکل گویایی و بروز لکنت، دستگاه گویایی او چه وضعیتی داشته و دقیقا چه کنش هایی از او سر می زند. بنابراین در این برنامه ما می خواهیم بدانیم وقتی که شما دچار لکنت زبان می شوید از دستگاه گویایی شما چه کار غیر طبیعی سر می زند.

چگونه خودمان را برای برقراری ارتباط بصری تربیت کنیم

چگونه خودمان را برای برقراری ارتباط بصری تربیت کنیم
با مطالعه این دستورالعمل متوجه خواهید شد که مسئله آن قدرها هم که فکر می کردید آسان نیست. بعضی از افراد لکنتی آن قدر کمرو و خجالتی هستند که برای ایشان به هنگام لکنت، نگاه کردن در چشمان مخاطب یا مخاطبین کار بس مشکل و طاقت فرسایی است. توصیه می شود موارد این دستورالعمل را در رابطه با خودتان با دقت و تجدیدنظر کامل بررسی فرمائید:

استفاده از تلفن در درمان لکنت زبان

استفاده از تلفن در درمان لکنت زبان
آیا الان زنگ تلفن به صدا درآمد؟ سعی نکنید دیگران را وادار کنید که گوشی را بردارند چون شما خود به خوبی از عهده این کار بر می آئید. شما هم خیلی طبیعی و منطقی قدم بردارید و به تلفن جواب دهید. این کار احتمالا بیشترین جرات و نترس بودن را از شما می طلبد. ممکن است با خود بگوئید که این کار خیلی سخت است و من نمی توانم گوشی را بردارم و راحت صحبت کنم. باید به خاطر داشته باشید حتی اگر شما در صدد اصلاح و درمان لکنت خودتان هم نباشید شما نمی توانید در جریان زندگی روزمره همیشه از پاسخ دادن به تلفن طفره روید. دیر یا زود شما مجبور می شوید که گوشی تلفن را بردارید و صحبت کنید، هر چقدر دیرتر این کار را انجام دهید کار برایتان مشکل تر خواهد شد.