چگونه زمان های عاشقانه را با همسرمان سپری کنیم

چگونه زمان های عاشقانه را با همسرمان سپری کنیم
سنت می گوید مردها از طریق رابطه ی جنسی به عشق می رسند و زن ها از طریق عشق به رابطه ی جنسی. با آنکه کسی نمی تواند قانونی کلی بیان کند ولی تجربیات تخصصی حاکی از آن است که زن ها زمانی از روابط جنسی و صمیمیت بیشتر لذت می برند که احساس کنند دوستشان دارند و برایشان ارزش قائل هستند.

پیوند با افراد دیگر و تکامل انسانی

پیوند با افراد دیگر و تکامل انسانی
عشق شما را تغذیه می کند: پیوند با افراد دیگر بخشی ضروری از تکامل انسانی است. هر رابطه ای نیروی بالقوه ی پرورش قابلیت هایی نظیر مهربانی، غمخواری، همکاری و نوع دوستی را که موجب تقویت سلامتی می شوند دارد. در جهان پر سرعت امروزی، افراد معمولا شغل را مقدم بر عشق می دانند فرهنگ کار کردن در ساعات طولانی می تواند موجب شود که تحت تاثیر شغلتان پیش روید. در نتیجه امروز افراد بسیار بیشتری تنها زندگی می کنند و دیرتر ازدواج می کنند یا صاحب فرزند می شوند.

تزریق خلاقیت در زندگی روزانه

تزریق خلاقیت در زندگی روزانه
خلاقیت بخشی ضروری از پرورش راه حل مشکلات است. در کودکی احتمالا بی اندازه خلاق بوده اید و خود را از طریق بازی، نقاشی و سرگرمی های تخیلی ابراز می کردید. اما زمانی که به مدرسه می روید احتمالا بیشتر این خلاقیت را به دلیل لزوم تمرکز بر موضوعات درسی که به طور فرضی پاسخ های درست و صحیح دارند، کنار گذاشته اید.

پرورش رفتارهای جدید برای کمک به شادی

پرورش رفتارهای جدید برای کمک به شادی
پرورش رفتارهای جدید برای کمک به شادیتان نیازمند تلاش است. بنابراین لازم است مزایای بالقوه ی تغییر را شناسایی کنید.کمی وقت صرف کنید تا نتیجه ی پایانی تغییراتی که می خواهید ایجاد کنید یا در فرآیند ایجاد آن هستید بررسی کنید داشتن تصویری مشخص از هدفی که دارید شما را به انجام این کار بر می انگیزد. برای پرورش این تصویر از خود بپرسید:

توانایی در حل مشکلات و انتظارات مثبت

توانایی  در حل مشکلات  و انتظارات مثبت
داشتن انتظارات مثبت از یک بحث دشوار به منظور ایجاد انرژی مورد نیاز برای درک و تفاهم تعیین کننده است. قبل از این که مکالمه  حقیقی را شروع کنید روی احساساتی تمرکز کنید که به شما کمک می کنند به بهترین شکل احساسات خود و مخاطبتان را مدیریت کنید. برای این امور وقت بگذارید: