هیچ کسی دوران کودکی کاملی ندارد

هیچ کسی دوران کودکی کاملی ندارد
  خانواده ی ایده آل با دو جفت فرزند که در آن همه همیشه شاد هستند فقط افسانه و داستان است. در عالم واقعیت در هر خانواده ای خشم، رقابت، نظم و ترتیب ناخواسته و توقعات غیر واقع بینانه وجود دارد. هیچ راه صحیحی برای دوست داشتن یک نفر یا تربیت یک کودک وجود ندارد و بنابراین براورده نشدن نیازهایی مانند گرمای عاطفی، تشویق یا توجه کافی به ناچار رخ می دهد. خوشبختانه با وجود این چالش ها باز هم بسیاری از خانواده ها لحظاتی واقعی برای تفریح و خوشی جمعی می یابند.

تنفس هوای زندگی از طریق آواز

تنفس هوای زندگی از طریق آواز
آواز خواندن، ابزار شفاهی احساسات است. در سرتاسر این کره ی خاکی انسان ها خود را از طریق آواز ابراز می کنند. شما با آواز خواندن به فواید بسیاری دست می یابید: خواندن تفریح است و تفریح برای شما خوب است. خواندن موجب تنفس دیافراگمی منظم و آرامش می شود. خواندن در جمع یا گروه هم سرایان در فضاهای معنوی، شما و افراد دیگر را در کوششی مشترک گرد هم می آورد. نیازی نیست که حتما تکنیک آواز خواندن را بدانید می توانید سردهای مربوط به غیر خواننده ها را پیدا کنید. خواندن در عین حال که نیاز به انرژی دارد موجب خلق انرژی نیز می گرد که به شما اجازه می دهد از مشغله های روزمره ی زندگی دور شوید.

ایجاد تعادل مجدد در شیمی بدن

ایجاد تعادل مجدد در شیمی بدن
هنگامی که تحت فشارهای روانی قرار دارید بدنتان موادی شیمیایی تولید می کند که به شما سرعت می بخشد اما در عین حال تفکر مختلط را نیز محدود می کند. اضطراب مکرر یا افکار افسرده می توانند موجب ایجاد فشارهای فزاینده شوند و به از دست دادن نگرش مثبت منجر شوند.

مشارکت فعال در بهبود احساسات

مشارکت فعال در بهبود احساسات
  ورزش روزانه  مناسب مزایای فیزیکی و احساسی بسیاری دارد. تحقیقات فعلی نشان می دهد که ورزش علاوه بر کمک برای اجناب از چاقی در موارد زیر موثر است:

اگر نمی توانید بخوابید این تمرین تغییر خواب را امتحان کنید

اگر نمی توانید بخوابید این تمرین تغییر خواب را امتحان کنید
بر تنفستان تمرکز کنید. تنفستان را آرام کنید و اجازه دهید هنگام دم شکتان پر شود و به نرمی، بازدمی طولانی تر داشته باشید. به این ترتیب قسمت بالایی قفسه سینه ثابت می شود. در بازدم کلمه ی خوابیدن را در ذهن خود بگویید تا آرامش را احساس کنید.