با دیگران شفاف صحبت کنید

با دیگران شفاف صحبت کنید
با دیگران ارتباط داشته باشید اغلب فعالیت ها، مستلزم برقراری ارتباط فعال با دیگران است. سازگاری با مردم، مهارتی است که برخی موفقیت بیشتری در آن دارند. همواره به خاطر داشته باشید:

دیدگاه هایی درباره طرز فکر درباره دیگران

دیدگاه هایی درباره طرز فکر درباره دیگران
اگر در سخنان خود اختصار و کوتاه گویی را رعایت کنید، شنونده کسل نمی شود و زودتر به اصل مطلب می رسد. از مقدمه چینی و گفتن خاطرات و مثال های متعد بپرهیزید، زیرا باعث انحراف فکر و ذهن طرف مقابل می شود و ارتباط را مختل می کند.

با افراد دشوار چه کنیم؟

با افراد دشوار چه کنیم؟
«همه مردم دنیا محاسنی دارند و از ویژگیهای مطلوبی برخوردارند، فط اشکال کار در اینجاست که گاهی این محاسن برای ما دردسر می شوند.»   ژان ژاک روسو هنگامی که درباره افراد دشوار صحبت می کنیم منظورمان به طور دقیق رفتارهای دشوار است. به این موضوع دقت کنید که چه چیزی باعث می شود یک نفر گفتار و رفتاری داشته باشد که آرامش را از شما سلب کند یا زندگی را به کامتان تلخ نماید. سعی کنید رفتار نامناسب دیگران را با برخورد خودتان سخت تر نکنید. جواب های دندان شکن ندهید، توهین نکنید و فریاد نزنید. با کمی صبر و شیکبایی و سنجیدن وضعیت از دید طرف مقابل، می توانید راههای بسیاری بیابید.

نزاکت داشته باشید و مراقب حرف زدنتان باشید

نزاکت داشته باشید و مراقب حرف زدنتان باشید
یک ضرب المثل می گوید: اگر ماهی جلوی دهان خود را می گرفت، صید نمی شد.نه تنها در محل کار، بلکه در زندگی شخصی تان حرف زدن شما معرف شخصیت شما است. هر چه پر حرف تر و پراکنده گوتر باشید دست خود را جلوی دیگران بیشتر رو می کنید. آهسته، با تأنی و به موقع صحبت کنید. از بیان تکیه کلام های عامیانه یا بی ادبانه اجتناب کنید. شوخی های زشت و تعریف جوک های نامناسب فقط شخصیت شما را زیر سوال و انتقاد می برند.

آیا شما فردی دشوار هستید؟

آیا شما فردی دشوار هستید؟
افراد خودخواه: افراد از خودراضی و خودخواه، معمولا آن چنان درگیر ابراز افکار و عقاید خود هستند که فراموش می کنند دیگران هم حرفی برای گفتن یا حرفی برای ابراز عقیده دارند. این قبیل افراد بسیار سرگرم پیشبرد کار خود هستند و دیگران را نادیده می گیرند. این اخلاق آن ها در درازمدت باعث رنجش اطرافیان می شود و دیگران طردشان می کنند. نوع دیگری از رفتار خودخواهانه در افرادی بروز می کند که سلطه جو و تجاوزگرند و در حملات خود به دیگران از ترفندهای پنهانی استفاده می کنند. به خودشان اجازه می دهند که پشت سر دیگران شوخی های نامناسب بکنند و با پررویی به شخصی که از این شوخی ها آزرده شده بگویند که ظرفیت