تاثیر گوش دادن به حرفهای مخاطب

تاثیر گوش دادن به حرفهای مخاطب
احساس شنیده شدن و درک شدن نیازی بسیار قدرتمند است. زندگی با آهنگی سریع حرکت می کند و دستاوردهای تکنولوژی نظیر پست الکترونیکی تلفن های همراه و انتظاری عمومی که بایستی 24 ساعته در دسترس باشید توانایی افراد در تمرکز برای هر مدت زمانی را فرسوده است.

چگونه زندگی مشترک را شروع کنیم؟

چگونه زندگی مشترک را شروع کنیم؟
می توانید برای آینده  زندگی زناشویی و هم چنین به منظور آمادگی برای دست اندازهای غیر قابل اجتناب جاده ی زندگی برنامه ریزی کنید.اگر قرار است با همسری جدید زندگی مشترکی داشته باشید با زندگی مشترک و ازدواج شروع کنید وقت بگذارید تا به همراه یکدیگر سناریوهای مختلفی را تصور کنید یا به پرسش های بی انتهایی مانند موارد زیر پاسخ دهید:

مدیریت احساسات هنگام مواجهه با موقعیت های دشوار

مدیریت احساسات هنگام مواجهه با موقعیت های دشوار
مدیریت احساسات خود و دیگران ممکن است بسیار چالش انگیز باشد. اما استراتژیهای زیر به شما کمک می کند هنگام مواجهه با موقعیت های دشوار نتیجه را بهبود دهید:

تاثیر واقع بین بودن در زندگی

تاثیر واقع بین بودن در زندگی
تحقیقات نشان می دهد که واقع بین بودن نسبت به خطر احتمالی می تواند زندگی را به معنای واقعی نجات دهد. بسیاری از مردم هنگام بحران فلج می شوند نمونه های یازده سپتامبر، بمب گذاری لندن، تراژدی شرکت هرالد آوفری و حوادث بیشمار سقوط هواپیما نشان می دهد گرچه ترس بسیاری از مردم را از کار می اندازد افرادی که برای برنامه ریز زمان می گذارند مانند شناسایی راه های خروج، تمرین واکنش ها و غیره قادرند بلافاصله خود را به حرکت وادارند و نجات یابند. این اطلاعات هم چنین می توانند مانند یک استعاره بای زندگی احساسی شما عمل کنند. باز و انعطاف پذیر و در عین حال آماده باشید.

شناسایی چالش های بالقوه زندگی برای حل مشکلات

شناسایی چالش های بالقوه زندگی برای حل مشکلات
شما نمی توانید مسئله ای مبهم و نامعلوم را حل کنید بنابراین شناسایی واضح مشکلات فعلی و آینده ی بالقوه امری ضروری است. تشخیص چالش ها شما را قادر می سازد تا وارد عمل شوید.