برخورد با افسردگی

برخورد با افسردگی
افسردگی هنگامی پیش می آید که مدتی قادر به ابراز و بررسی مسائل نیستید و ناراحتی شروع به شکل گرفتن می کند. هنگامی که افسرده هستید داشتن احساسات مثبت دشوار می شود. احساس می کنید که انگار دائما زیر ابری سیاه هستید زیرا باری فیزیکی و احساسی بر دوش دارید.

درمان علت و نشانه بیماری

درمان علت و نشانه بیماری
شما باید منشا آشفتگی احساسی و فیزکیی خود را شناسایی کنید. گاهی انجام این کار آسان نیست. ممکن است متوجه شوید دارای علایمی هستید که نمی توانید آنها را توضیح دهید. تکنیک نظارت بر بدن به شما کمک می کند تا مسئله ی احساسی را که ممکن است موجب بروز علائم شده باشد، شناسایی کنید. با همسو شدن با خرد و پیام هایی که در بدنتان نهفته است ذهنتان را آرام می کنید.

تشخیص چگونگی آشکار شدن احساسات در بدن

تشخیص چگونگی آشکار شدن احساسات در بدن
گوش دادن به زبان بدن: بدن شما به وسیله ی علائم فیزیکی با شما حرف می زند. وقتی اشکالی پیش می آید افکار معمول شما از این قرار است:

تفکیک احساسات از افکار

تفکیک احساسات از افکار
اپیکتتوس، فیلسوف یونانی به درستی گفته است: انسان بر اثر رویدادها پریشان نمی شود، بلکه برداشتش از آن رویدادها او را آشفته می کند. به کلامی دیگر، چگونگی تعبیر شما از جهان بر احساساتتان تاثیر می گذارد.

بررسی فیزیولوژی احساسات انسان

بررسی فیزیولوژی احساسات انسان
شما سیستمی منسجم و متشکل از ذهن، بدن و احساسات هستید. آنچه را از لحاظ احساسی تجربه می کنید بلافاصله به صورت شیمیایی در بدنتان تجربه می کنید. سلامت احساسی حالتی است که در آن مطمئن و مثبت هستید. وقتی این حالت تهدید می شود فیزیولوژی شما هشدار می دهد عملی برای دفاع از خود انجام دهید. مغز شم امنیت فیزکی و نیازهای احساسی تان نظیر عشق، ارزش اجتماعی و ارتباط عاطفی را کنترل می کند. واکنش بدنتان نسبت به خطر اساسا یکسان است خواه توسط جیب بری در خیابان مورد حمله قرار بگیرید یا با یکی از همکاران عصبانی و یا یکی از اعضای خشمگین خانواده مکالمه ی تلفنی داشته باشید.