قدردانی و تشکر از کودک چگونه باید باشد

قدردانی و تشکر از کودک چگونه باید باشد
می توانیم قدردانی و تشکر خود را به صورت های زیر نشان دهیم: با کلمات به طور جسمی با صرف وقت و توجه با هدایا

درک معنای تعریف یا تحسین

درک معنای تعریف یا تحسین
تعریف و تمجید تقریبا به معنای نشان دادن توجه و قدردانی است نه قضاوت و تایید مشروط. اشخاص بسیاری بر این باور هستند که تمجید تقریبا مثل این است که به کودک بگویید او خوب است که مستلزم قضاوت کردن است. کار یا رفتاری مورد قضاوت قرار می گیرد که یا خوب و شایسته ی تمجید یا بد و شایسته ی انتقاد است. اما کودکان دوست ندارند همیشه تحت نظارت داوری و ارزیابی باشند. آنان آزادی ای بیشتر از آنچه طبق روش بالا گفته شد می خواهند. کودکان با تعریف و تحسین شکوفا می شوند نه فقط برای اینکه تصویر کنند باید خوب بشوند بلکه بدین معنا که تلاش های آنان مورد توجه بوده و کسی در این باره اندیشیده که

خودستایی کودک : اجتناب از خودپسندی

خودستایی کودک : اجتناب از خودپسندی
به احتمال زیاد زمانی که کودکان از خودشان احساس رضایت می کنند و قادرند کار خود را ارزیابی و خود را تحسین کنند می توانند به کارآموزانی مستقل تبدیل شوند. وقتی افراد خودشان را می ستایند غالبا خودبین از خودراضی یا خودپسند شناخته می شوند. از این رو ما میل نداریم این کار را بکنیم. بسیاری از مردم همان تردید را درباره ی ستودن کودک خود دارند. آنان عقیده دارند که این کار او را از خود راضی می کند با وجود این اگر کودکان در زمینه ای موفق بشوند یا سعی خود راکرده باشند استحقاق ستایش شدن را دارند و حال که نمی توانند این کار را برای خود انجام دهند لازم است که آن را از دیگران بشنوند.

وقتی پاداش و محرک کودک نتیجه معکوس میدهد

وقتی پاداش و محرک کودک نتیجه  معکوس میدهد
پاداش ها و محرک ها ممکن است به پنج دلیل زیر نتیجه ی معکوس داشته باشند یا انگیزه را تحریف کنند: 1- اشخاص را می توان به وسیله ی پاداش و انگیزه کنترل کرد. دکتر هوارد هال استاد اصول اخلاقی در روانشناسی ورزش در دانشگاه دمونتفورت چنین توضیح می دهد: «شما می توانید از طریق مشوق ها یا برگه های جریمه و مانند آنها از مردم توقعاتی داشته باشید مثلا به آنان گواهی نام بدهید یا اگر دارای سرعتی آهسته تر از معمول بودند نامشان را در تابلوی اعلانات بنویسید، و

کاربرد پاداش کودکان

کاربرد پاداش کودکان
انواع پاداش: در فرهنگ واژه ها، پاداش به معنای جبران یا تلافی برای یک خدمت یا حسن است. وقتی ما به شخصی پیشنهاد پاداش می دهیم احتمالا می گوییم: این کار برای شما زحمت خواهد بود. اما اگر این زحمت را بکشید مطمئن باشید که تلاش هایتان را جبران می کنم.