سه روش مهم برای برنامه ریزی در گفتگو

سه روش مهم برای برنامه ریزی در گفتگو
خود را در نظر بگیرید. بیتشر اوقات غرق در افکار، احساسات، مشکلات، تجربیات و نیازهایتان هستید و از دیگران و جهان مراقبت می کنید. باقی ماندن در این وضعیت که با احساسات دیگران همدردی کنید یا عکس العمل آنها را پیش بینی کنید می تواند دشوار باشد. گفتگوی پیش رویتان را تصور کنید و ببینید کدام افکار، احساسات و رفتار به شما در مدیریت احساساتتان کمک می کنند. به عنوان مثال ممکن است اضطراب و تقصیر خود را درباره ی وضعیتی که می خواهید با همسرتان در میان بگذارید قبول کنید. خودتان را برای شنیدن حرف های سنگین آماده کنید و ببینید چگونه احساسات خود را در این وضعیت مدیریت خواهید کرد.

بهبود روابط و رها کردن دردهای قدیمی

بهبود روابط و رها کردن دردهای قدیمی
هیچ رابطه ای بی دردسر نیست. خواه در محل کار، خانه در عشق یا دوستی. وقتی با دیگران رابطه دارید گاه گاه با مشکلات مواجه می شوید خبر خوش آن است که پیشنهادی دقیق درباره ی چگونگی حل مشکلات و ساخت روابط محکم، ماندگار و خوب داریم.

برخورد با سوء رفتار

برخورد با سوء رفتار
گاهی اوقات خشم می تواند موجب ناسزاگویی و رفتار توهین آمیز افراد شود. دلیل سوء رفتار می تواند به نسل های گذشته باز گردد. با آنکه این حقیقت چنین رفتاری را توجیه نمی کند ولی می تواند در درک آن به شما کمک کند. رفتارهای توهین آمیز به ندرت آگاهانه می باشند. کودکان رفتار والدینشان را می بینند و کودکی که مورد سوء رفتار قرار گرفته ممکن است با وجود غم انگیز بودن این رفتار آن را طبیعی بداند.

سنجش زودپز درونی

سنجش زودپز درونی
احساسات انباشه می شوند اگر احساس خشم، حسادت یا اضطراب را مدیریت و تخلیه نکنید پس از آنکه این احساسات به یک میزان مشخص برسند درست ماند یک زودپز سوت خواهید کشید.

علم روانشناسی و شناسایی نیازها

علم روانشناسی و شناسایی نیازها
اغلب اوقات احساسات زمانی تحریک می شوند که دیگران آن طور که شما انتظار دارید عمل نمی کنند. برخلاف میلتان ممکن است مجبور باشید قبول کنید که دیگران حق دارند آن طور که می خواهند رفتار کنند. از نظر شما نیازهای خودتان مهمتر است از نظر آنها نیازهای خودشان مهم تر می باشد.