شکست چه درسی به کودکان میدهد؟

شکست چه درسی به  کودکان میدهد؟
شکست هم مانند اشتباه نکته ای را به ما می فهماند. شکست اطلاعات مفیدی را در اختیار ما می گذارد. ولی آن اطلاعات تنها زمانی سودمند خواهند بود که افراد شکست را بپذیرند و آن را برای درس هایی که باید از آن آموخت، مورد بازدید و بررسی قرار دهند و آن درس ها را در عمل به کار ببرند. بدین ترتیب شکست می تواند راهی برای دستیابی به موفقیت باشد.

بارقه های امید کودکان: رویارویی با شکست

بارقه های امید کودکان: رویارویی با شکست
همه ی کودکان شکست را به مقدار زیاد تجربه می کنند. کودک تقریبا بدون تردید در تلاش های اولیه ی خود برای روی پا ایستادن یا راه رفتن شکست می خورد با وجود این باز هم سعی خودش را می کند. او در نخستین دفعات مهارت ندارد دکمه های خود را ببندد، بند کفش هایش را درست گره بزند یا بی درنگ دوچرخه ای را راه ببرد اما هر بار بلافاصله آمادگی آن را دارد که برای یادگیری آن مهارت به تلاش دیگری دست بزند. چرا  این شکست های اولیه، کودکان را به تسلیم وا نمی دارد اما در سال های بعد شکست و ناکامی در سایر محیط های آموزشی ممکن است آنان را از ادامه دادن به کوشش خود بازدارد و به ورطه ی ناکامی سوق دهد؟ فرق مهم این دو در چیست؟

شیرین کردن زندگی کودکان: بهره برداری از موفقیت ها

شیرین کردن زندگی کودکان: بهره برداری از موفقیت ها
ما با عبارت طعم شیرین موفقیت آشنا هستیم ما باید مطمئن شویم که می گذاریم طعم شیرین آن حفظ شود و از پاسخ هایی که ممکن است باعث شوند کودکمان روحیه اش را از دست بدهد و مسیر خود را به سوی شکست در آینده بگشاید پرهیز کنیم.

به کار بردن گزینش در افزایش انگیزه کودکان

به کار بردن گزینش در افزایش انگیزه کودکان
یکی از دوستان من زمانی که دختربچه بود بر سر جور کردن یک پازل با پدر خود به جرو و بحث پرداخت. دیگر زمان آن فرا رسیده بود که او  استقلال خود را به لحاظ روانی و عاطفی از پدرش اعلام کند. پدر اصرار داشت که در ابتدای کار او قطعات کناری پازل را درست کند اما دختر می خواست ابتدا قطعات وسطی پازل را که نظر او را به خود جلب کرده بود درست کند. پدر به او اجازه نمی داد که طبق روش خودش کار را انجام دهد و پافشاری می کرد که روش او بهترین است. آیا مشاجره بر سر روش درست کردن پازل واقعا ارزش است؟ این مشاجره مایه ی دلسردی دختر در حل پازل شد.

تشویق به استراحت در کودکان

تشویق به استراحت در کودکان
همه کودکان به زمان هایی نیاز دارند که در طی آن مطلقا هیچ کاری انجام ندهند. آنها نیاز دارند که به آنان اجازه داده شود استراحت کنند. بنابراین سعی کنید: