خیال پردازی درباره نجات دیگران و علتهای آن

خیال پردازی درباره نجات دیگران و علتهای آن
    «من مدام درگیر  افکاری ام که دارم جان فردی که بی هوش در میان شعله های آتش افتاده نجات می دهم یا مانع از آن می شوم که فردی با خودرو تصادف کند. من از حل اختلافات، بحث ها و برطرف کردن مشکلات افراد لذت می برم خواه به من مربوط باشد یا نباشد.»

وسواس فکری و زودتر از حد معمول رسیدن به محل قرار

وسواس فکری و زودتر از حد معمول رسیدن به محل قرار
«من یک ساعت یا خیلی زودتر به محل ملاقات می روم زیرا نگرانم که مبادا دیر کنم در هنگام ترافیک خودخوری می کنم که مبادا چند دقیقه دیرتر برسم. من ترجیح می دهم بیست دقیقه منتظر کسی بمانم اما و را چند لحظه منتظر نگذارم. می ترسم اگر به موقع نرسم چیز مهمی را از دست بدهم.»وسواس های فکری برای زود رسیدن با توجه به شرایط می توانید دلایل متفاوتی داشته باشد. اگر مقصدتان جایی برای کسب اطلاعات مانند سیمنار یا جلسه باشد بنابراین شاید می ترسید که اطلاعات مهمی را از دست بدهید همچنین شما می ترسید که برنامه ها بدون شما شروع شوند زیرا نیاز دارید به خودتان متکی باشید می خواهید تمام اطلاعات ضروری را در اختیار داشته باشید تا در مواجهه با هر پیشامدی که ممکن است در آینده رخ دهد کاملا آماده باشید. شما می خواهید به کمک یا اطلاعات دیگران وابسته باشید.

چرا همیشه در آینه به خودم خیره می شوم؟

چرا همیشه در آینه به خودم خیره می شوم؟
«من نسبت به ظاهرم وسواس ندارم اما اگر از کنار آینه ای رد شوم حتما باید نگاهی به خودم بیندازم. مدت زیادی به ظاهرم در آینه خیره می شوم و اغلب از آنچه در آن می بینم رضایت ندارم. من به سختی می توانم با تصویری که از خودم در آینه می بینم ارتباط برقرار کنم، انگار تصویری که می بینم تصویر خودم نیست.»انگیزه های چنین رفتاری می تواند فریب دهنده باشند و معمولا موجب بدفهمی شوند. چنین رفتاری اغلب نشانه ی خودبینی نیست. شما تصویر خود را در آینه وارسی می کنید زیرا تنها منبع تقویت روان شناختی تان است. ظاهرتان، خودپنداره شما را تقویت می کند. شما در درون احساس ارزشمندی نمی کنید بنابراین برای پر کردن خلأ درونی تان به دنبال ارزش ظاهری هستید و همین ارزش ظاهری را به عنوان منبع کسب احترام و تحسین دیگران می بینید همچنین ممن است به این باور برسید که هر چه ظاهرتان بهتر باشد ارزشتان بیشتر خواهد بود. به همین خاطر تنها برای ظاهر و مال و اموالتان اهمیت بسیاری قایل می شوید.

ارتباط پیچیدگی زندگی و اتوماتیک شدن

ارتباط پیچیدگی زندگی و اتوماتیک شدن
پیچیدگی زندگی به خاطر اتوماتیک شدن آن است. از سرعت زندگی بکاهید تا ببینید چقدر زندگی ساده است. شما به درکی رسیده اید که در گذشته از آن آگاه نبودید یعنی رابطه بین علت و معلول همچنین عمل و

برای شناخت بهتر خود چکار کنیم

برای شناخت بهتر خود چکار کنیم
برخی کنش ها به علت فرهنگ و طبیعت انسانیمان کاملا متداول هستند بنابراین به آن معنا نیست که بگویم آسیب زا نخواهند بود. برخی واکنش ها رفتاری غیر معمول و غیر عادی را منعکس می کنند و می توانند در درجات متفاوت و دامنه ی وسیعی از اثرات مختلف رخ دهند. بیشتر واکنش ها علت های متعددی دارند و ممکن است تنها یک برخی یا تمام علت ها را بدانید و یا در مورد هیچ کدام از آن ها آگاهی نداشته باشید.این واکنش ها مانند جرم دندان بر روی یکدیگر انباشته شده خود واقعیتان را تحریف می کنند و شکاف بین شما و واقعیت را عمیق تر خواهند کرد. همچنین آن ها بستر آماده ای برای بروز بیماریهای جدی تر به وجود می آورند. هر چه زندگیتان خودکارتر شود واکنش های خودکار بیشتری در شخصیت شما عجین شده باشد شکاف بین واقعیت و درکتان از واقعت عمیق تر می شود و شما را بیشتر به درون دنیای کوچکتان می کشاند. ریشه ی بیشتر اختلال های روانی جدی را می توان در همین شکاف پیدا کرد.