مشاهده واکنش های مغز نسبت به خطر

مشاهده  واکنش های مغز نسبت به خطر
وقتی تهدید می شوید بدن و ذهنتان پیغام خطر می دهد و واکنش تنش شروع می شود. این واکنش به واکنش ستیز، گریز یا توقف معروف است که به شما قدرت می دهد بجنگید یا به شما سرعت می دهد تا از خطر فرار کنید. تنش هم چنین می تواند منجر به توقف شود مانند زمانی که ماند خرگوش جلوی اتومبیلی خشک می شوید. این واکنش زمانی می تواند مناسب باشد که در وضعیتی خطرناک سعی می کنید توجه دیگران را به خود جلب نکنید اما هنگامی که در حال سخنرانی در محلکارتان هستید می تواند شما را عاجز کند.

چرا دوستان کودکمان دارای اهمیت هستند

چرا دوستان کودکمان دارای اهمیت هستند
کودکان دوست دارند دوست و رفیق داشته باشند. آنان با دوستان خود احساس تعلق می کنند و حس می کنند دوست داشتنی هستند. دوستان به آنان اعتبار می بخشند و با نیازهای موجود و تمایلات آنان هماهنگی دارند. کمکشان می کنند تا تشخیص دهند کیستند به آنان هویت و شخصیت می دهند: من با اینگونه اشخاص دوست هستم از این رو من نیز مثل آنان هستم. دوستان به آنان کمک می کنند تا وقتشان پر شود و سرگرم شوند اجتماعی شوند و یاد بگیرند که بخشی از یک گروه هستند. به آنان اطمینان می دهند به وضع خود سر و سامان دهند. آنان میل ندارندکارها را چه مطلوب و چه نامطلوب به تنهایی انجام دهند.

نوجوانی زمان تغییرات مهم است

نوجوانی زمان تغییرات مهم است
همانطور که برای کودکان داستان های دوران کودکیشان را تعریف می کنیم می توانیم تعدادی از اشیاء مربوط به گذشته ی آنان را نیز حفظ کنیم مثل اسباب بازی یا عروسک مورد علاقه ی کودک یا یک کارنامه ی بخصوص از مدرسه. اسباب بازیهای پلاستیکی یا پارچه ای را گاهی می توان سال ها نگاه داشت بخصوص اگر یادآور خاطره ای با ارزش باشند. یک یا دو نقاشی یا طرح بخش هایی از کارهای هنری گواهی نامه ها یا نمادهای دیگری از خلاقیت ها و موفقیت آنها را نیز می توانیم نگاه داشت. این کار را می توانیم در زمانی که می خواهیم اتاق خواب یا کمدهای خانوادگی را بیرون بریزیم و جمع و جور کنیم انجام دهیم.

شناسایی هدف کودک و پی بردن به علل آن

شناسایی هدف کودک و پی بردن به علل آن
اگر چه موضوع، روشن به نظر می رسد اما باید گفت که کودک باید بداند آن چیست که او سعی می کند پیش از آنکه بتواند انگیزه ای در خود ببیند، آن را انجام دهد. یعنی لازم است که او دارای یک هدف و یک مقصد باشد یعنی طرح مسیر را در ذهن خود ترسیم کند و بداند که هدف، رسیدن به مقصد است. هدف هر چه روشنتر تعریف شود آسانتر می توان آن را به خاطر سپرد و به کار خود ادامه داد. چندان مفید نیست که به

چرا از شایعه پراکنی و حرف زدن پشت سر دیگران لذت می برم؟

چرا از شایعه پراکنی و حرف زدن پشت سر دیگران لذت می برم؟
در حالی که همه ما گاهی پشت سر دیگران حرف می زنیم برخی اشخاص از غیبت و شایعه پراکنی ذلت می برند. اگر شما نیز شایعه پراکنی می کنید دلیل آن می تواند یک یا برخی از این موارد باشد: 1- بدرفتاری ها یا اشتباه دیگران فرصتی به شما می دهد که درباره ی رفتار خودتان احساس بهتری داشته باشید، رفتارهایی که ممکن است برای شما خوشابند نباشند. 2. با موشکافی در مورد زندگی دیگران دیگر مجبور نیستید با مسئولیت های زندگی خودتان روبه رو شوید. شما بیشتر ترجیح می دهید در کانون توجه قرار نداشته باشید تا با شرایط خودتان مواجه نشوید. 3. شایعه پراکنی به شما احساس قدرت می دهد شما چیزی می