چرا از شایعه پراکنی و حرف زدن پشت سر دیگران لذت می برم؟

چرا از شایعه پراکنی و حرف زدن پشت سر دیگران لذت می برم؟
در حالی که همه ما گاهی پشت سر دیگران حرف می زنیم برخی اشخاص از غیبت و شایعه پراکنی ذلت می برند. اگر شما نیز شایعه پراکنی می کنید دلیل آن می تواند یک یا برخی از این موارد باشد: 1- بدرفتاری ها یا اشتباه دیگران فرصتی به شما می دهد که درباره ی رفتار خودتان احساس بهتری داشته باشید، رفتارهایی که ممکن است برای شما خوشابند نباشند. 2. با موشکافی در مورد زندگی دیگران دیگر مجبور نیستید با مسئولیت های زندگی خودتان روبه رو شوید. شما بیشتر ترجیح می دهید در کانون توجه قرار نداشته باشید تا با شرایط خودتان مواجه نشوید. 3. شایعه پراکنی به شما احساس قدرت می دهد شما چیزی می

نکات گفتنی و جالب درباره لکنت زبان

نکات گفتنی و جالب درباره لکنت زبان
نکات یا نقل قول های مطرح شده در این بخش عمدتا از پزشکان و روانشناسان و متخصصین گفتار درمانی است که خودشان دچار لکنت بوده اند. این نکات در واقع صرفا بعنوان پاسخ به سوالات مطرح شده ذیل نبوده است اما از آنجایی که این نکات حاوی مطالب تازه و روشن نظرات تربیتی است برای آشنایی بیشتر شما جمع آوری شده که به صورت پاسخ به سوال نقل می گردد.

برای تسلط بر خود احساس مسئولیت کنید

برای تسلط بر خود احساس مسئولیت کنید
برای تسلط بر خود باید نسبت به وظایفتان، احساس مسئولیت کنید و آن ها را به سرانجام برسانید. خود را خوب بشناسید و به تعریف و تجیدهای دیگران یا ایرادگیری آن ها توجهی نکنید.

ارتباط نظم با فعال بودن چیست؟

ارتباط نظم با فعال بودن چیست؟
اگر نظم و انضباط در کارخانه تفکر شما جایگاه ویژه ای داشته باشد آن گاه می توانید همه چیز را به سرعت درک کرده و احساس فعال بودن و نشاط داشتن را در وجود خود حس کنید. برای این که فرد منظمی باشید کارهای تحت نظارت خود را به گونه ای سازماندهی کنید که همه آن ها به یکدیگر مربوط و پیوسته باشند، تا با فرصت بیشتری بتوانید به بررسی امور بپردازید. برنامه کار و استراحت خود را از پیش مشخص کنید و با برنامه ریزی آن را رعایت نمایید.

هماهنگی با تغییرات زندگی

هماهنگی با تغییرات زندگی
معمولا تغییر، اضطراب و نگرانی به دنبال دارد. شاید برای آنچه از دست می دهید دلتنگ شوید یا از آنچه قرار است در اینده رخ بدهد بترسید اما فراموش نکنید که تنها اندکی از عوامل زندگی همیشه ثابت و پایدار هستند. شما در طول زندگی ناچار به مهاجرت، تغییر منزل، تغییر شغل و هزاران کار دیگر خواهید شد. بچه ها بزرگ می شوند و شما سالخورده می شوید شاید همسرتان را از دست بدهید و هزاران اتفاق ریز و درشتی که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید.