متعادل کردن نیازهای شخصی و اجتماعی با شریک زندگی

متعادل کردن نیازهای شخصی و اجتماعی با شریک زندگی
هر دوی شما یک فرد هستید و عضوی از یک گروه. همان طور که بالغ می شوید یافتن تعادل میان فردیت و نیازتان برای تعلق به یک مجموعه ی اجتماعی می تواند دشوار باشد. شما می توانید به راحتی جذب عاداتی شوید که متناسب شخصیت شما نیست بلکه متناسب با شخصیت دوستان یا همسرتان می باشد. دفاع و توضیح نیازتان برای مثال تنهایی بیشتر یا تعداد بیشتری از فعالیت های اجتماعی نیازمند شجاعت شماست.

چگونه کودکان را بسوی آینده هدایت کنیم

چگونه کودکان را بسوی آینده هدایت کنیم
به مشاهده ادامه دهید و سعی کنید کودکتان را به سوی آینده هدایت کنید: هنگام پاسخ دادن به سوالات صادق و واقع گرا باشید: این کار صداقت را در آنها ترغیب می کند و به شما فرصت در میان گذاشتن تجارب شخصی تان را می دهد. گفتن جمله ی ساده ای مانند من نارحت که پدر بزرگ از دنیا رفت تو چه احساسی داری؟ نشان می دهد که صحبت درباره ی احساسات طبیعی است و شما نیز آماده ی شنیدن هستید. برنامه های آینده را با او در میان بگذارید: درباره ی این که قرار است چه اتفاقی بیفتد با او صحبت کنید. به کودک خود اطمینان دهید که از او مراقبت خواهید کرد. دردناکی آن وضعیت را در صحبت های خود نشان دهید: بدین ترتیب کودکتان خواهد دانست که شما فراموش نکرده اید. ماند هر زخمی، درد نیاز به هوا و پاکسازی دارد. باورهای معنوی و مذهبی خود را اعلام کنید: واکنش شخصی شما به مرگ یا فقدان به شکل اجتناب ناپذیری تحت تاثیر باورهای شماست. تصمیم به در میان گذاشتن باروها با کودکان کاملا به عهده ی خود شما می باشد. طبق تجربه ی ما اغلب کودکان با مفهوم بهشت و زندگی پس از مرگ تسلی می یابند. می توانید شرح دهید که این باورها با واقعیت تفاوت دارد. به عنوان مثال مرگ پدر بزرگ در اثر سکته یک واقعیت است در حالی که پدر بزرگ در بهشت است یک باور تلقی می گردد. به بیان دیگر اظهار آزادانه ی باورها به کودکان کمک می کند تا واقعیت فقدان را بپذیرند و نظام باور شخصی خود را پرورش دهند.

تغییر الگوهای احساسی برای کمک به دیگران

تغییر الگوهای احساسی برای کمک به دیگران
تمام روابط بشری الگوهای خاصی را پرورش می دهند که می توانند به عادت تبدیل شوند. به عنوان مثال اگر یکی از دوستانتان دوران سختی را سپری می کند ممکن است نقش مراقب را به عهده بگیرید و برای مدتی از او حمایت کنید. با این حال بایستی نسبت به این الگو هوشیار شوید و اقدام به رها کردن و اجزه دادن به دوستتان برای به دست گرفتن تسلط زندگی اش بکنید.

تاثیر گوش دادن به حرفهای مخاطب

تاثیر گوش دادن به حرفهای مخاطب
احساس شنیده شدن و درک شدن نیازی بسیار قدرتمند است. زندگی با آهنگی سریع حرکت می کند و دستاوردهای تکنولوژی نظیر پست الکترونیکی تلفن های همراه و انتظاری عمومی که بایستی 24 ساعته در دسترس باشید توانایی افراد در تمرکز برای هر مدت زمانی را فرسوده است.

تاثیر تمرکز بر احساسات خوب در زندگی

تاثیر تمرکز بر احساسات خوب در زندگی
احساسات می توانند به عادت تبدیل شوند. حتی احساسات ناخوشایندی مانند افسردگی یا اضطراب می توانند آسان و عادی شوند. از این رو تمرکز بر احساسات خوب ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد. عادات قدیمی آشناتر هستند حتی اگر برایتان خوب نباشند.