نشانه های فشار روانی و غمگینی در کودکان

نشانه های فشار روانی و غمگینی در کودکان
فشار روانی، افسردگی و هیجان های ناراحت کننده تاثیر منفی بر انگیزش می گذارند کودکانی که ناگهان علاقه و توجه خود را به فعالیت هایی که قبلا آنان را جذب خود می کرده از دست می دهند یا آنکه به نظر می رسد در وضع ثابتی باقی مانده اند و هیچگونه پیشرفتی نمی کنند ممکن است به موقعیت ها و رویدادهایی واکنش نشان می دهند که قبول کردن آنها برایشان مشکل است.

موضوع زمان در دوران کودکی

موضوع زمان در دوران کودکی
بازیهای تلویزیونی و کامپیوتری برای پر کردن زمان های خالی و نگه داشتن کودکان در جایی امن و مصون از آسیب و زیان بی نظیرند اما برای انجام این بازیها باید حد و حدود و قواعدی معین کرد. بچه ها نباید به صفحه تلویزیون یا کامپیوتر بچسبند و از کارهای دیگر خود غافل بمانند. همچنین باید مراقب محتوای برنامه هایی که می بینند و کارهایی که انجام می دهند بود.

یاد دادن صبر برای کودکان

یاد دادن صبر برای کودکان
رفتار مسئولانه معنایی فراتر از خوب بودن دارد. رفتار مسئولانه یعنی تمام پیامدهای رفتاری را در نظر گرفتن- یعنی اینکه چه اتفاقی می افتد اگر...، و چه موقع- پذیرفتن اینکه ما حق گزینش داریم نقشی داریم و در آنچه رخ می دهد سهیم هستیم. کودکان این کار را طی زمان می آموزند. آنها زمانی که کوچک هستند نمی توانند از پیش درباره ی هر چیز فکر کنند. رفته رفته یاد می گیرند که فرق میان رفتار قابل قبول و غیر قابل قبول چیست و پس از آن قادر می شوند تا پیشاپیش در مورد نتایج بلندمدت فکر کنند. به همین دلیل است که در انگلستان سن مسئولیت جنایی را ده سالگی تعیین کرده اند.

استفاده از انتخاب برای تشویق رفتار مسئولانه کودکان

استفاده از انتخاب برای تشویق رفتار مسئولانه کودکان
در خانه می توان به کودکان فرصت و امکان انتخاب داد تا انگیزه ی خود را افزایش دهند و مسئولانه رفتار کنند. وقتی به کودک می گویید: امشب می توانی به مدت یک ساعت تلویزیون تماشا کنی. هر برنامه ای که می خواهی انتخاب کن به احتمال بسیار زیاد این حرف شما بیشتر جنبه ی همکاری دارد تا  اینکه بعد از یک ساعت تماشا به او بگویید: کافی است، همین حالا تلویزیون را خاموش کن. نظیر همین روش را می توان در مورد تکالیف درسی و دیگر مسئولیت های شبانه به کار برد.

واکنش والدین در مقابل دروغگویی و تقلب کودکان چیست؟

واکنش والدین در مقابل دروغگویی و تقلب کودکان چیست؟
  اگر متوجه بشویم که کودکمان متقلب و فریبکار یا دروغگو است و مسائل مهمی را مخفی می کند بدون شک ناراحت می شویم و احساس خشم و شرمندگی می کنیم. ولی جار و جنجال به راه انداختن کمکی به ما نمی کند. این عمل فقط کار را خراب تر و به کودک ثابت خواهد کرد که او حداقل با تلاش خود در آرام ساختن محیط خانواده، کار درستی انجام می داده است. در مصاحبه ای رادیویی از مادر کودکی مشکل آفرین شنیدم که می گفت: شما نمی توانید با فریاد کشیدن سر آنان یا کتک زدن وادارشان کنید که راست بگویند. آنان هنگامی حرف راست خواهند زد که بنشینید و با آنان صحبت کنید. این تنها راه ممکن است. بنابراین ما