اطلاعات پزشکی گلومرولونفریت حاد منتشر

اطلاعات پزشکی گلومرولونفریت حاد منتشر
در گلومرولونفریتهای منتشر یک التهاب غیر چرکی وجود دارد که تقریبا تمامی گلومرولیومها را در بر می گیرد و در اکثر موارد با یک نفریت ناشی از ایمونوکمپلکس مواجه هستیم. اکثر بیماریهای گلومرولی کلیه ها از نوع التهابی هستند. نشانیهای اصلی این التهابات به صورت هماتوری و پروتئینوری آشکار می گردد.  

گلومرولونفریت حاد ناشی از عفونت استرپتوکوکی

گلومرولونفریت حاد ناشی از عفونت استرپتوکوکی
منظور ما گلومرولونفریتهایی هستند که به طور حاد ولی 2 تا 3 هفته پس از یک عفونت میکروبی به صورت واکنشی بروز می کند. نشانیهای عمده این بیماری تب، استفراغ، سدرد و سایر نشانیهایی است که در نشانیهای سندرم آماس کلیوی را ذکر کردیم. شاخص این بیماری پایین بودن کومپلمان در سرم خون است.  

استرپتوکوکوز در میان حیوانات خانگی

استرپتوکوکوز در میان حیوانات خانگی
عامل بیماری استرپتوکوکوز چگونه قابل شناسایی است این عارضه از چه طریقی به بدن انسان انتقال پیدا میکند سگ و گربه از مهمترین ناقلان این بیماری هستند تورم گلو و چرکی شدن آن ،تورم کلیه نیز در موراد حاد در این حیوانات دیده می شود می خواهیم راههای انتقال این بیماری به انسان را بشناسیم و با آن ها مقابله کنیم.