آب بهترین نوشیدنی برای کودک

آب بهترین نوشیدنی برای کودک
آب معمولی (آب شیر) بهترین نوشیدنی برای کودک است و بجز شیر مادر یا شیر خشک تنها نوشیدنی است که باید تا سن شش ماهگی به کودک داد. آبی که برای درست کردن شیر خشک یا نوشیدن کودک استفاده می شود بایستی جوشانده شود تا سرد شود آب بطری باید با همین شرایط آماده شود.

مهمترین موارد درباره الگوی تغذیه کودک

مهمترین موارد درباره الگوی تغذیه کودک
درست از همان ابتد کودکانی که با شیشه تغذیه می شوند تمایل به تغذیه منظم تری نسبت به کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند دارند. شیر خشک ها حاوی پروتئین های بیشتری از شیر مادر است. بنابراین کودکانی که با شیر خشک تغذیه می شوند در بین دو وعده شیر کمتر احساس گرسنگی می کنند. همچنین نوع پروتئین موجود در شیر خشک زمان بیشتری برای عبور از دستگاه گوارش کودک نیاز دارد.

نیاز تغذیه ای کودک به جامدات

نیاز  تغذیه ای کودک به جامدات
برای چهار تا شش ماه اول زندگی کودک، شیر مادر یا شیر خشک تمام مواد مغذی برای نیازهای نوزادتان را فراهم می کند. در عین حال در شش ماهگی جامدات برای فراهم آوردن انرژی، پروتئین و ویتامینهای آ و د برای کودکتان مورد نیاز می باشد. اگر چه آهن موجود در شیر مادر بسیار راحت تر از آهن موجود در شیر گاو یا شیر خشک جذب می شود پس از شش ماهگی میزان آهن بدست آمده از شیر مادر به تنهایی برای رفع نیازهای کودک شما کافی نیست. همچنین روی و مس بیشتری مورد نیاز است.