دوستی با احساسات

دوستی با احساسات
فرایند بهبود احساسات به گونه ای است که تمام طول عمر از آن استفاده می کنید. می توانید برای بهبود درد و رنج گذشته تلاش کنید ولی قسمتی از شرط انسان بودن آن است که پستی و بلندی ها را پیوسته تجربه کنید. توانایی همسویی و دوستی با احساسات به شما در درک طبیعت واقعی شخصیت و نیازهایتان کمک می کند.

تحمل صفر در برابر تحمل صفر

تحمل صفر در برابر تحمل صفر
تحمل صفر مفهومی است که در صنعت کاربرد دارد. این فرضیه به منظور اصلاح کیفیت کالاهای ساخته شده ای نضج گرفت که مرتبا پر از عیب و نقص از در خروجی کارخانه بیرون می رفتند. اخیرا در دو کشور آمریکا و انگلستان این دو واژه به طور گسترده تری به کار گرفته می شود ابتدا در امور داد و ستد و اکنون در بزهکاری و آموزش و پرورش. در آموزش و پرورش مسئولان دیگر نمی توانند تحمل کنند که کودکان بسیار زیادی دوره دبستان را با مهارت هایی پایین تر از حد انتظار در زمینه خواندن و ریاضیات ترک کنند. البته کودکان باید سعی کنند مهارت خواندن و نوشتن خود را تقویت کنند. اما این مایه ی دردسر است که حتی در مکان های

نظریه انگیزش نظریه مسیر- هدف

نظریه انگیزش نظریه مسیر- هدف
رویکرد دیگری به انگیزش به وسیله ی هاوس، کمبل و دیگران اظهار شده است که به نظریه ی مسیر- هدف یا انتظار معروف شده است. این نظریه بیان می دارد که ما کاری را انجام خواهیم داد که لزوما با هدف های شخصی خودمان سازگار باشد. اگر برای دستیابی به هدف های شخصی بهره وری بالا راهی مناسب باشد انسان آن را با کارایی انجام خواهد داد. اگر راه دستیابی به هدف های شخصی، بهره وری ضعیف باشد شخص به تلاش زیاد نیاز نخواهد داشت. در صورتی که هدف کودک این باشد که گروه معینی از بچه ها در کلاس او را دوست داشته باشند و بپذیرند و این گروه باور کند که درس خواندن خالی از شور و شوق نیست

توانایی سازگار شدن کودکان با دیگران

توانایی سازگار شدن کودکان با دیگران
اگر چه پیشرفت آموزشی اهمیت دارد اما وظیفه ی پدر و مادر، چیزی بیش از یاری رساندن به کودک برای کسب مراتب علمی است. شاید همه ی ما بدانیم که نه نتایج امتحانی خوب و نه عالی بودن در هر قلمرویی خود به خود خوشحالی فردی یا حتی موفقیت در مشاغل انتخابی را تضمین نمی کند. این نظریه ی متعارف اکنون با پژوهش به اثبات رسیده است. پژوهشگران و کارفرمایان به گونه ای فزاینده در می یابند که دارا بودن مجموعه ای از ویژگی های فردی مهم تر از خصوصیات لازم برای موفق شدن و ارضای خاطر است. در راس این ویژگی های فردی، توانایی سازگار شدن با دیگران قرار دارد. برای این کار ما باید قادر باشیم:

دلیل علاقه به ارتباط ناسالم با آدم های نامناسب

دلیل علاقه به ارتباط ناسالم با آدم های نامناسب
در تمام حیطه های زندگی آنچه را که می خواهید جذب نمی کنید بلکه چیزی را جذب می کنید که احساس می کنید سزوار آن هستید. از شغل گرفته تا جایی که می خواهید برای تعطیلات بروید یا لباسی که می خواهید بپوشید. این تصمیم ها را بر مبنای مواردی که احساس می کنید با آن ها راحت هستید دریافت می کنید. در سطح آگاهانه ممکن است احساس کنید ارزش رابطه ای خوب و کارامد را دارید اما در سطح ناخودآگاهتان سخن دیگری به خودتان می گویید. وقتی چیزی را که احساس می کنید، سزاوارش هستید به دست می آورید احساس راحتی می کنید اما وقتی آن چیز را به دست می آورید که احساس می کنید ارزش آن را ندارید دچار اضطراب می شوید.
  • صفحه 1 از 212