روش های تغذیه ای برای خلاصی از سرماخوردگی

روش های تغذیه ای برای خلاصی از سرماخوردگی
از قدیم الایام اداعاهای تغذیه ای زیادی برای درمان سرماخوردگی شنیده ایم از جمله استفاده از سوپ ،عسل و ویتامین سی که تاکیدهای زیادی برای درمان خانگی وجود دارد می خواهیم  این باورهای درمانی تغذیه ای را بررسی کنیم و به درستی یا نادرستی هریک پی ببریم .