تکنیک عجیب ولی موثر در کاهش نگرانی ها

تکنیک عجیب ولی موثر در کاهش نگرانی ها
با یک نیشگون، این کار را امتحان کنید: این روش ممکن است کمی عجیب به نظر بیاید اما می تواند در کمک به خاموش کردن نگرانی های ناخواسته و مزاحم بسیار مفید باشد. این روش نوعی از تکنیک ایست است که قبلا توضیح داده شد. در اینجا نحوه ی عملکرد این روش ارائه شده است:

وانهادگی بدن و آرامش ذهن

وانهادگی بدن و آرامش ذهن
وقتی وانهاده هستید احتمالا متوجه می شوید که نگرانی به ندرت سراغ تان می آید. وقتی بدنتان وانهاده است ذهن تان نیز آرام می گیرد. چرا از این حقیقت برای کمک به کنترل نگرانی استفاده نکنیم؟ دفعه ی بعد که متوجه نگرانی خود شدید، یک یا چند تکنیک وانهادگی را که در فصلهای قبل توضیح داده شده استفاده کنید. چند نفس عمیق بکشید، هر چه بیشتر عضلات را وانهاده کنید و انواع شکل های مراقبه را انجام دهید. هر چه وانهاده تر باشید  احتمال نگرانی تان کمتر می شود.

جملاتی که احساس نگرانی را کاهش میدهد

جملاتی که احساس نگرانی را کاهش میدهد
احتمالا ایده ی خوبی در مورد اهمیتی که من به گفتگو با خود به صورتی منطقی و معقول می دهم یافته اید. این گفتگوی ذهنی  تطبیقی برای کاهش و گاهی حذف احساس خشم بسیار مفید است. در اینجا چند نمونه از جملاتی که می توانید در هنگام احساس نگرانی بیش از حد به خود بگویید را آورده ام. ببینید آیا می توانید خودتان چند جمله ی دیگر مخصوص خود بیابید.