آیا لکنت زبان از طریق تقلید هم بوجود می آید؟

آیا لکنت زبان از طریق تقلید هم بوجود می آید؟
بیشتر شواهد و یافته های تحقیقاتی نشان می دهد که بندرت لکنت از طریق تقلید شروع می شود.گاهی دیده می شود که لکنت در بین چند نفر از اعضای خانواده وجود دارد آیا این بدان معناست که لکنت امری است ارثی؟ اگر چنین حالتی بوده باشد ممکن است نشانه ای برای وجود یک نقص بیولوژیک باشد. بعضی از محققان عقیده دارند که در موارد بسیار نادری ممکن است وجود یک نوع اختلال گویایی که اساس ارگانیک دارد بتدریج به لکنت زبان تبدیل شود. اما تقریبا برای اکثریت قریب به اتفاق افراد لکنتی این مسئله اهمیتی ندارد.

مبنا و برنامه خود درمانگری

مبنا و برنامه خود درمانگری
از آنجایی که برای شما حائز اهمیت است که نسبت به برنامه درمانی آگاهی کامل داشته باشید ما بطور خلاصه نحوه عملکرد این برنامه را تشریح می نمائیم. در ابتدا از شما خواهیم خواست تا به طور تجربی مراحل درمانی را که در فصل بعدی تحت عنوان مراحل درمانی تجربی آمده است آزمایش کنید. این تجربه بخصوص برای کسانی که نیازمند یک درمان و اصلاح سریع می باشند کاملا سودمند خواهد بود.سپس از شما خواسته شده است که پیشنهادات معقول دوازده گانه یا دستورالعمل های اساسی را برای بهبود صحبت کردن خود بکار بندید. این قوانین یا دستورالعمل های اساسی به گونه ای طرح و تنظیم گردیده که راههای عملی برای مقابله با مشکل لکنت شما فراهم گردد.

ایجاد ترس و بروز لکنت زبان

ایجاد ترس و بروز لکنت زبان
از آنجایی که ترس سبب تنش عضلانی فزاینده ای می گردد بالطع می بایست هدف اصلی درمان لکنت کاهش و تقلیل ترس باشد. تنش عضلانی- روانی که بر اثر ترس ایجاد می گردد خود نقش بسیار مهمی در بروز لکنت دارد ممکن است این خود علت کلیدی مشکل گویایی شما باشد. اگر شما سعی نمی کردید که به زور و فشار صحبت بی زحمت و راحت داشته باشید آنقدر دچار لکنت نمی شدید و یا لااقل به سختی لکنت نمی کردید.