دانستنی ها و سرعت رشد ناخن

دانستنی ها و سرعت رشد ناخن
  ناخن ها هم مثل سایر اعضای بدن در حال رشد  و نمو هستند. اما ناخن ها اگر زیاد بلند شوند و آنها را کوتاه نکنیم، باعث مزاحمت و اختلال در کارهایمان می شود. فرامطلب توضیح کامل در مورد ناخن و رشد آن برایتان می دهد. آيا مي دانيد : آيا مي دانيد كه ناخنها با چه سرعتي رشد مي كنند ؟ سرعت رشد ناخنها در سال حدود 5/2 تا 5 سانتيمتر است . اگر ناخنها بطور مرتب كوتاه شوند هر 6 ماه يكبار به اندازه يك ناخن جديد بر روي انگشت ناخن خواهد رويد . اگر ناخنها كوتاه نشوند رشد آنها كم و كمتر مي شود . ناخنها تا حدود 60 سانتيمتر مي توانند بلند شوند . اگر ناخنها بيش از حد بلند گردد ، پيچ خورده و جلوي حركت دست را مي گيرند . انسان با ناخن بلند نمي تواند اشيأ را بخوبي جابجا كند .  

دانستنی های جالب از جانوران برای کودکان

دانستنی های جالب از جانوران برای کودکان
  دانستنی های جالب از جانوران برای کودکان کودکان، موجوداتی بسیار کنجکاو برای دانستن محیط اطراف خود هستند که کمک پدر و مادر برای برطرف کردن هرگونه ابهام آنها به علم کودکانمان کمک می کند. درباره مارها چه مي دانيد ؟   مارها دسته اي از خزندگان هستند كه در اغلب نقاط جهان يافت مي شوند و به علت نداشتن دست و پا روي شكم مي خزند ولي بايد بدانيد كه خزيدن هر مار با مار ديگر فرق دارد و اين بنا به نيازي است كه محيط به وجود مي آورد .     جثه مارها خيلي متفاوت است و از 5 سانتي متر تا 10 متر متفاوت است. مار كور ، مار كوچكي و سفيد رنگي است كه هر كس آنرا ببيند فكر مي كند كه يك كرم خاكي است. در صورتيكه مار پيتون كه وزني در حدود 180 كيلوگرم دارد و سنگين وزن ترين مار دنياست.     مار بوا نيز بيش از 10 متر طول دارد . ماري مثل مار پيتون سمي نيست و وقتي طعمه اي را به دست مي آورد به دور آن حلقه مي زند و آنقدر آنرا مي فشارد تا بميرد . اين مار مي تواند طعمه هاي بزرگي نظير يك آهو را به راحتي ببلعد   مارها در محيط هاي مختلفي مثل جنگل ، كوير ، بوته زار ، رودخانه ، دريا و درياچه و ... زندگي مي كنند . محيط زيست مارها بر چثه ، شكل ظاهري و اعضا آنها تاثير مي گذارد .   مارها غذاي خود را نمي جوند بلكه ابتدا آنرا مي كشند و سپس بطور كامل مي بلعند . مارهاي تخم خوار مي توانند تخم هايي را كه دو برابر سرشان حجم دارد ببلعد . اين مارها پس از بلعيدن تخم ، آن را در درون شكم خود خرد مي كنند و پس از جدا شدن پوسته از مواد درون تخم ، پوسته را به بيرون پرتاب مي كنند .   مارها نقش مهمي در كنترل جمعيت موشها و قورباغه ها دارند . زيرا عمده ترين قسمت غداي مارها را اين دو حيوان تشكيل مي دهند درباره مارها چه مي دانيد ؟ مارها دسته اي از خزندگان هستند كه در اغلب نقاط جهان يافت مي شوند و به علت نداشتن دست و پا روي شكم مي خزند ولي بايد بدانيد كه خزيدن هر مار با مار ديگر فرق دارد و اين بنا به نيازي است كه محيط به وجود مي آورد . جثه مارها خيلي متفاوت است و از 5 سانتي متر تا 10 متر متفاوت است. مار كور ، مار كوچكي و سفيد رنگي است كه هر كس آنرا ببيند فكر مي كند كه يك كرم خاكي است. در صورتيكه مار پيتون كه وزني در حدود 180 كيلوگرم دارد و سنگين وزن ترين مار دنياست. مار بوا نيز بيش از 10 متر طول دارد . ماري مثل مار پيتون سمي نيست و وقتي طعمه اي را به دست مي آورد به دور آن حلقه مي زند و آنقدر آنرا مي فشارد تا بميرد . اين مار مي تواند طعمه هاي بزرگي نظير يك آهو را به راحتي ببلعد مارها در محيط هاي مختلفي مثل جنگل ، كوير ، بوته زار ، رودخانه ، دريا و درياچه و ... زندگي مي كنند . محيط زيست ...