ورزش های ساده گردنی

ورزش های ساده گردنی
در طی ورزش درمانی برای کاهش درد در نواحی گردن و شانه ها از یکسری ورزش های خاص استفاده می شود. خیلی از بیماران از انجام بعضی از ورزش های ساده  گردنی سود می برند. البته همیشه قبل از شروع هر نوع تمرین ورزشی آن را با پزشکتان در میان بگذارید تا از ایمن بودن آن ها اطمینان حاصل کنید. این تمرین ها زمان زیادی نمی خواهد و تقریبا هر فردی می تواند آن ها را انجام دهد و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. ممکن است انجام این ورزش های آسان سردردهای شما را تا حد زیادی تسکین دهد یا از بروز آن ها جلوگیری نماید.

سردردهای ناشی از حرکات گردنی یا فشار بر روی گردن

سردردهای ناشی از حرکات گردنی یا فشار بر روی گردن
زمانی که محققان بیماران مبتلا به سردردهای سرویکوژنیک را با بیماران مبتلا به میگرن، سردردهای تنشی و سردردهای خوشه ای مقایسه کردند متوجه شدند که این بیماران در گردن حرکت کمتری دارند. محققان به بررسی 44 بیمار مبتلا به سردرد سرویکوژنیک که 20 نفر از آن ها به دلیل تصادف با خودرو به سردرد مبتلا شده بودند پرداختند. این گروه با یک گروه کنترل از مبتلایان به میگرن و یک گروه بدون سردرد مقایسه شدند.