سیگاری ها باید مواظب مقدار ویتامین C مصرفی خود باشند

سیگاری ها باید مواظب مقدار ویتامین C مصرفی خود باشند
هضم و جذب بعضی از مواد غذایی مانند املاح و ویتامین ها رابطه مستقیم دارند با روش زندگی مانند مصرف الکل و سیگار و غیره و یا ترکیبات رژیم غذایی روزانه. مثلا می دانیم که بدن افراد سیگاری به دلایل مختلف قدرت جذب ویتامین C دریافتی را به آن صورتی که یک فرد غیر سیگاری دارد نداشته و فقط قادر است حدود 40-35 درصد آن را جذب کند.

آشنایی با عوامل آسیب رسان به قلب و عروق

آشنایی با عوامل آسیب رسان به قلب و عروق
  هر روز تعداد زیادی از مردم جهان دچار حمله قلبی می شوند. آگاهی شما از عوامل خطرزا در بروز بیماریهای قلبی، اولین گام در پیشگیری از بروز ناراحتیهای قلبی، به ویژه سکته قلبی است.