وظیفه والدین در قبال کودک آسمی

وظیفه  والدین در قبال کودک آسمی
اگرچه پزشک می تواند در مواقع لزوم راهنمایی های ارزشمندی ارائه کند ولی مادام که کودک در سالهای اول زندگیست تصمیم گیریهای دقیقه به دقیقه به عهده پدر و مادر است و چون کودک بزرگتر شود خود درگیر

چرا حملات آسم در بدترین اوقات فرا می رسد؟

چرا حملات آسم در بدترین اوقات فرا می رسد؟
قاعده و قانونی برای آسم سر زبانهاست که می گوید اگر قرار باشد حمله آسمی پیش آید در نامناسب ترین زمان ممکنه اتفاق خواهد افتاد. به علاوه منطق این طور حکم می کند که تنها در صورت فراهم بودن آسایش

چه کسی باید از دستگاه اندازه گیری ماکزیمم سرعت بازدمی استفاده کند؟

چه کسی باید از دستگاه اندازه گیری ماکزیمم سرعت بازدمی استفاده کند؟
بسیاری از کودکان از چهار سال به بالا از کاربرد این دستگاه استفاده می برند بدین ترتیب در محل سکونت از کیفیت حال خود آگاه شده و درک می کنند که به تغییری در روند یا مقدار دارو نیازی ندارند. کاهشی به

نکات اساسی در رابطه با اندازه گیری ماکزیمم سرعت بازدمی

نکات اساسی در رابطه با اندازه گیری ماکزیمم سرعت بازدمی
  ماکزیمم سرعت بادمی تا اندازه ای به جنس و نژاد بستگی دارد. در یک بررسی همه جانبه ماکزیمم سرعت بازدمی PFR در سه گروه نژادی، جنس ذکور سفید پوست تقریبا 15 درصد از جنس ذکور سیاه پوست بیشتر ولی حد متوسط زنان در هر کدام از گروههای نژادی بالا، در حدود 10 درصد کمتر بوده است این اختلافات با مقایسه با تغییراتی که در یک فرد به هنگام رویداد حمله آسم حاصل می گردد، بسیار کم است.
  • صفحه 1 از 41234