مقابله با خطر ترومبوز در عروق

مقابله با خطر ترومبوز در عروق
  با برخی روش های ساده می توانید خطر بروز لخته خون در بدنتان را کاهش دهید و مانع بروز این عارضه در عروق بدنتان شوید ترومبوز به گرفتگی عروق خونی گفته می شود که بسیار خطرناک است و با برخی روش های درمانی تغذیه ای قابل درمان خواهد بود برخی توصیه های تغذیه ای متخصصین در این باره را در ادامه در اختیارتان قرار خواهیم داد .

تغذیه مناسب در جلوگیری از لخته شدن خون در بدن

تغذیه مناسب در جلوگیری از لخته شدن خون در بدن
  لخته شدن خون یا ترومبوز باتجمع پلاکتها باعث لخته شدن خون می شود و باعث انسداد رگ های خونی شده و باید برای درمان آن به سرعت اقدام شود اگر به موقع رسیدگی نشود یکی از عوامل سکته قلبی و مغزی می شود.