وسواس فکری و زودتر از حد معمول رسیدن به محل قرار

وسواس فکری و زودتر از حد معمول رسیدن به محل قرار
«من یک ساعت یا خیلی زودتر به محل ملاقات می روم زیرا نگرانم که مبادا دیر کنم در هنگام ترافیک خودخوری می کنم که مبادا چند دقیقه دیرتر برسم. من ترجیح می دهم بیست دقیقه منتظر کسی بمانم اما و را چند لحظه منتظر نگذارم. می ترسم اگر به موقع نرسم چیز مهمی را از دست بدهم.»وسواس های فکری برای زود رسیدن با توجه به شرایط می توانید دلایل متفاوتی داشته باشد. اگر مقصدتان جایی برای کسب اطلاعات مانند سیمنار یا جلسه باشد بنابراین شاید می ترسید که اطلاعات مهمی را از دست بدهید همچنین شما می ترسید که برنامه ها بدون شما شروع شوند زیرا نیاز دارید به خودتان متکی باشید می خواهید تمام اطلاعات ضروری را در اختیار داشته باشید تا در مواجهه با هر پیشامدی که ممکن است در آینده رخ دهد کاملا آماده باشید. شما می خواهید به کمک یا اطلاعات دیگران وابسته باشید.