20 نکته درباره چای

20 نکته درباره چای
چای نام یک گیاه و نوشیدنی ساخته شده از این گیاه است. چای واژه‌ای است چینی که در چین و شمال هندوستان به کار می‌رود و تقریباً با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده‌است. در استفاده ما ایرانیان از این گیاه به صورت دم نوش میباشد.