با کم تحرکی مبارزه کنید

با کم تحرکی مبارزه  کنید
  «میدونی هر کسی که بخواد با دستگاه کنترل از راه دور ورزش کنه یعنی اصلا نمی دونه لوازم ورزش چیه.»از عبارت آمادگی جسمانی که بعضی ها آن را هم ارز مفهوم سلامت می نامند تعبیر زیادی می شود. شما می توانید صاحب بدنی باشید که برای 6 کیلومتر دویدن، 90 کیلوگرم وزنه بلند کردن و روی سر ایستادن در کلاس یوگا آماده باشد. داشتن بدنی به ظاهر متناسب- که به معنای لاغر و باریک است- الزاما به مفهوم