علائم و نشانه های بیماری بابزیوز

علائم و نشانه های بیماری بابزیوز
بابزیوز چه نوع بیماری انگلی است این عارضه در خون افراد مبتلا پدید می آید می خواهیم روش های انتقال این عارضه در حیوانات و انسان ها بررسی کنیم برای تشخیص این بیماری چه علائمی باید در نظر بگیریم توصیه های مفید و موثر در این باره چیست و چگونه می توانیم مانع پیشرفت این عارضه شویم .