پوشاک مهم برای سفر در بارداری

پوشاک مهم برای سفر در بارداری
بانوان باردار در حین سفرنیاز به چه نوع پوشاکی دارند آن ها باید در هوای سرد بیشتر خود را بپوشانند چون تغییرات آب و هوایی می تواند به سلامتی آن ها آسیب وارد کند از همراه بردن ساق شلواری،کش موی سر، شکم بند بارداری و لباس زیر راحت نباید غافل شوند همراه بردن این وسایل برای هر زن بارداری مهم و ضروری است .

تعادل در مورد رشته ورزشی در دوران بارداری

تعادل در مورد رشته ورزشی در دوران بارداری
نگرانی های مربوط به مسایل تعادل در مورد رشته ورزشی اسکیت برای رشته اسکی بر روی برف نیز صادق است. در این مورد نیز خطرات جراحات وارده، مزایای حاصل از ورزش را خنثی می کند. اگر با وجود خطرهای موجود اسکی را به عنوان رشته ورزشی انتخاب کردید بر روی اسلوپ هایی آسان تر و راحت تر از آن هایی که استفاده می کرده اید بایستید. چنانچه از چوب اسکی های سیاه  استفاده می کرده اید حال از چوب اسکی های آبی استفاده نمایید و چنانچه چوب اسکی آبی داشته اید حال چوب اسکی سبز را مورد استفاده قرار دهید. دهیدریشن یا کم آبی نیز خطری متداول در ارتفاعات محسوب می شود. به میزان کافی آب بنوشید. از حضور در آب و هوای بسیار سرد یا بسیار گرم دوری کنید. برای گرم ماندن لباس کافی بپوشید اما لباس هایی که بسیار گرم می کند را نپوشید. در مورد هر دو رشته اسکی روی آب و موج سواری خطر این که آب به واژن فرد فشار وارد آورد وجود دارد چنانچه می تواند عاملی خطرناک باری بانوی باردار محسوب شود. این ورزش ها در تمام دوران بارداری توصیه نمی شوند.

تمرینات کگل برای تقویت عضلات لگن

تمرینات کگل برای تقویت عضلات لگن
برای تقویت تنه، عضلات کمربند لگنی تان را نیز باید تقویت نمایید. تمرینات کگل عضلات این ناحیه را تقویت می نمایند. عضلات کمربند لگنی قوی از تراوش ادرار در طی و پس از بارداری جلوگیری می نماید. همین طور