مقابله با خطر ترومبوز در عروق

مقابله با خطر ترومبوز در عروق
  با برخی روش های ساده می توانید خطر بروز لخته خون در بدنتان را کاهش دهید و مانع بروز این عارضه در عروق بدنتان شوید ترومبوز به گرفتگی عروق خونی گفته می شود که بسیار خطرناک است و با برخی روش های درمانی تغذیه ای قابل درمان خواهد بود برخی توصیه های تغذیه ای متخصصین در این باره را در ادامه در اختیارتان قرار خواهیم داد .