اشتباهات دردسرساز در طول ورزش

اشتباهات دردسرساز در طول ورزش
اکثر ورزشکاران در طول ورزش مرتکب برخی اشتباهات رایج می شوند که باعث ایجاد اختلال در بازدهی و چربی سوزی بدن آن ها می شود اشتباهاتی مانند اجتناب از خنک کردن بدن،اجتناب از حرکات کششی،عدم مصرف مواد مغذی،عدم تعویض لباس های ورزشی ومصرف نوشیدنی های الکلی یا گازدار و بسیاری موارد دیگر در طول ورزش می تواند برایتان دردسرساز باشد .