ایجاد سردرد و محیط کار

ایجاد سردرد و محیط کار
بعضی اوقات بطور مسلم سردردهای شما در کارتان دخالت و اثر منفی می گذارد. لازم است نهایت سعی خود را مبذول دارید تا بر این مشکلات بتوانید فائق آئید. هر موقع که سردرد توان شما را می گیرد و اختلال در کارتان ایجاد می کند سعی کنید با کمک همکاران آرامش خود را بازیابید. ما همیشه تاکید بر آن داریم که علت سردرد خود را پیدا کنید و مسلم بدانید که راه مبارزه با سردرد و کنترل آن بدون دارو و یا با دارو وجود دارد.

تسکین سردرد با تجسم فکری

تسکین سردرد با تجسم فکری
بسیاری از مردم هر روز به تجسم فکری و رویای روزانه عادت دارند. آنها به لحظات شیرینی فکر می کنند که در گذشته داشته اند و لذت می برند. به لحظاتی فرو می روند که برایشان خاطره انگیز است. صداهایی را می شنوند که مایلند برای کسی بازگو کنند و یا آواز بخوانند. تجربه نشان می دهد که چنین تجسمات فکری را می توان بطور عمدی برای تسکین سردردها تصور کرد و مورد استفاده قرار داد.

کنترل اعمال غیرارادی بدن با استفاده از بیوفیدبک

کنترل اعمال غیرارادی بدن با استفاده از بیوفیدبک
بیوفیدبک روشی است که بتوان به طور طبیعی اعمال غیر ارادی بدن نظیر: ضربان قلب، ازدیاد فشار خون، هیجان عضله، گرمای دست و سردرد خود را تحت کنترل درآورد.از سال 1960 این روش مورد استفاده بعضی از مراکز درمان قرار گرفته و ثابت کرده است که معالجه سردردها، به خصوص سردردهای میگرن و هیجان بهترین روش و فوق العاده مفید است و مورد استقبال قرار گرفته است. در حقیقت عده ای از متخصصین معتقدند که با تعلیم متد بیوفیدبک و استراحت درمانی تقریبا تمام رنجورین به سردردهای هیجانی بدون دارو از سردرد رهایی یافته و بیش از نیمی از افراد مبتلا به میگرن نیز می توانند از حمله های دردناک آن در امان باشند.

درمان سردردهای هیجانی بدون دارو

درمان سردردهای هیجانی بدون دارو
بسیاری از بیماران مبتلا به سردردهای هیجانی می توانند با کمی تلاش از درد دوری جسته و یا خود را رهایی بخشند. بیشتر اوقات رنجورین به سردرد از نوع حاد با وجودی که از درد رنج می کشند فعالیت های خود را ادامه می دهند و صبر می کنند تا سردرد خود بخود پایان پذیرد.

معالجه میگرن بدون استفاده از دارو

معالجه میگرن بدون استفاده از دارو
خود را تسلیم زندگی همراه با درد میگرن نکنید. اگرچه معالجه میگرنها کار آسانی نیست اما با روش های تجربه شده امید وجود دارد. حمله های میگرن قابل کنترل و می توان دفعات آن را کم کرد. با وجودی که احتمالا نمی شود به طور کامل از آن اجتناب کرد با پافشاری و مصر بودن بیمار پزشکی حاذق می توان حمله های میگرنی را کنترل و دفعات حمله را کمتر نمود. نظر به اینکه نوع حمله های میگرنی و فاکتورهای