تسکین سردرد با استفاده از بیوفیدبک

تسکین سردرد با استفاده از بیوفیدبک
داروها به عنوان تکیه گاه اصلی افراد دچار سردرد شدید مزمن می باشند. به هر حال یکسری گزینه های دیگر برای انتخاب وجود دارد. هم چنین بیوفیدبک یا نوروفیدبک می تواند سردرد مزمن خیلی از افراد به ویژه سردرد سرویکوژنیک را تسکین دهند.

کاهش استرس در کنار اعضای خانواده

کاهش استرس در کنار اعضای خانواده
گرچه گاه گاهی خانواده می تواند منبع بیشتر استرس های شما باشد اما برای بیشتر مردم اعضای خانواده می توانند منبع مهم توجه و حمایت عاطفی باشند.

در مسیر محل کار خود آرامش یابید

در مسیر محل کار خود آرامش یابید
سال هایی را به یاد می آورم که در کلاس هایی تدریس می کردم که 40 دقیقه با شهر فاصله داشتند. همراه چند مهندس مشاور به خارج از شهر می رفتیم در قطار روزنامه می خواندم قهوه می نوشیدم، استراحت می کردم و اوقات خوبی داشتم در حالی که بیشتر مردم تجربه ای بسیار متفاوت دارند. آن ها یا به دنبال یک صندلی هستند که رویش بنشینند اگر خوش شانس باشند یا در ترافیکی می مانند که به نظر تا بی نهایت ادامه دارد. واقعیت آن است که رسیدن به محل کار می تواند عامل استرس مهمی باشد. در زیر چند نکته برای کمک به شما ارائه شده تا استرس رفت و آمد به محل کار خود را کاهش دهید:

دو جنبه بسیار استرس زای شغلی

دو جنبه بسیار استرس زای شغلی
محققی به نام رابرت کاراسک و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به این نتیجه رسیدند که دو جنبه ی بسیار استرس زای شغلی از این قرارند:

افزودن ابعاد معنوی برای ایجاد آرامش درونی

افزودن ابعاد معنوی برای ایجاد آرامش درونی
یک بُعد معنوی به کارتان بیفزایید: عقیده داشتن به چیزی بزرگ تر از تجربه ی آنی خود می تواند عاملی قدرتمند در جهت کمک به شما برای ایجاد آرامش درونی و کنار آمدن با استرس زندگی تان باشد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که هم مرموز و هم گاهی خسته کننده است. سعی می کنیم به زندگی بسیار مختصر خود معنا و هدفی ببخشیم. ایمان به چیزی بزرگ تر چیزی جهانی می تواند به ما کمک کند با ناشناخته ها کنار بیاییم. همه در پی یافتن اتصالی معنوی هستیم. برای افراد زیادی این عقیده می تواند به شکل عقیده به خداوند و حضور در یک سیستم مذهبی باشد یا می تواند به صورت یک باور چهانی با قدرت بسیار و هدف بالاتر باشد یا این مسئله می تواند شکل ارزش هایی چون روح انسانی را به خود بگیرد. این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است