نکات گفتنی و جالب درباره لکنت زبان

نکات گفتنی و جالب درباره لکنت زبان
نکات یا نقل قول های مطرح شده در این بخش عمدتا از پزشکان و روانشناسان و متخصصین گفتار درمانی است که خودشان دچار لکنت بوده اند. این نکات در واقع صرفا بعنوان پاسخ به سوالات مطرح شده ذیل نبوده است اما از آنجایی که این نکات حاوی مطالب تازه و روشن نظرات تربیتی است برای آشنایی بیشتر شما جمع آوری شده که به صورت پاسخ به سوال نقل می گردد.

آیا لکنت زبان از طریق تقلید هم بوجود می آید؟

آیا لکنت زبان از طریق تقلید هم بوجود می آید؟
بیشتر شواهد و یافته های تحقیقاتی نشان می دهد که بندرت لکنت از طریق تقلید شروع می شود.گاهی دیده می شود که لکنت در بین چند نفر از اعضای خانواده وجود دارد آیا این بدان معناست که لکنت امری است ارثی؟ اگر چنین حالتی بوده باشد ممکن است نشانه ای برای وجود یک نقص بیولوژیک باشد. بعضی از محققان عقیده دارند که در موارد بسیار نادری ممکن است وجود یک نوع اختلال گویایی که اساس ارگانیک دارد بتدریج به لکنت زبان تبدیل شود. اما تقریبا برای اکثریت قریب به اتفاق افراد لکنتی این مسئله اهمیتی ندارد.