آیا لکنت زبان از طریق تقلید هم بوجود می آید؟

آیا لکنت زبان از طریق تقلید هم بوجود می آید؟
بیشتر شواهد و یافته های تحقیقاتی نشان می دهد که بندرت لکنت از طریق تقلید شروع می شود.گاهی دیده می شود که لکنت در بین چند نفر از اعضای خانواده وجود دارد آیا این بدان معناست که لکنت امری است ارثی؟ اگر چنین حالتی بوده باشد ممکن است نشانه ای برای وجود یک نقص بیولوژیک باشد. بعضی از محققان عقیده دارند که در موارد بسیار نادری ممکن است وجود یک نوع اختلال گویایی که اساس ارگانیک دارد بتدریج به لکنت زبان تبدیل شود. اما تقریبا برای اکثریت قریب به اتفاق افراد لکنتی این مسئله اهمیتی ندارد.

با ترس و تنش لکنت زبان چه باید کرد؟

با ترس و تنش  لکنت زبان چه باید کرد؟
حتی اگر شما سعی و تلاش برای پنهان کردن لکنت خود ندارید باز هم بسیار موثر خواهد بود که شما هر گونه نگرانی و اضطراب را از خود دور کنید.پاسخ به سوال فوق ساده است اما آسان نیست. شما می توانید بطور قابل ملاحظه ای بر نگرانی و حساسیت خود فائق آئید، کافی است که به جای اینکه وانمود نمائید که هیچ گونه اختلال گویایی ندارید خیلی راحت به دیگران بگوئید که لکنت دارید. شما این تکلیف را خیلی ساده و کم اهمیت تلقی نکنید. در شرایطی که پیش می آید خیلی راحت و آزاد به دوستان و مخاطبین آشنا بگوئید که در بیان خود گاهی دچار لکنت می شوید و حاضر هستید در این باره با ایشان گفتگو کنید.

مبنا و برنامه خود درمانگری

مبنا و برنامه خود درمانگری
از آنجایی که برای شما حائز اهمیت است که نسبت به برنامه درمانی آگاهی کامل داشته باشید ما بطور خلاصه نحوه عملکرد این برنامه را تشریح می نمائیم. در ابتدا از شما خواهیم خواست تا به طور تجربی مراحل درمانی را که در فصل بعدی تحت عنوان مراحل درمانی تجربی آمده است آزمایش کنید. این تجربه بخصوص برای کسانی که نیازمند یک درمان و اصلاح سریع می باشند کاملا سودمند خواهد بود.سپس از شما خواسته شده است که پیشنهادات معقول دوازده گانه یا دستورالعمل های اساسی را برای بهبود صحبت کردن خود بکار بندید. این قوانین یا دستورالعمل های اساسی به گونه ای طرح و تنظیم گردیده که راههای عملی برای مقابله با مشکل لکنت شما فراهم گردد.

مراحل مختلف لکنت زبان

مراحل مختلف لکنت زبان
کودکان و نوجوانانی که دچار لکنت زبان می شوند معمولا از بدو پیدایش لکنت تا مرحله نهایی مراحل مختلفی را بشرح زیر پشت سر می گذارند: مرحله اول: لکنتی است که کودک پذیرفته است در اولین مرحله از لکنت می توان از لکنت پذیرفته شده توسط کودک را نام برد. کودک در این مرحله متوجه می شود که برخی از حروف و کلمات را به طور غیر طبیعی تکرار می نماید اما به نظر می رسد که نگران حالت گویایی خودش نیست. کودک از اینکه اختلال تکلمی دارد ناراحت نبوده و رنجی نمی برد و کوششی هم برای رفع آن از خود نشان نمی دهد.