نکات گفتنی و جالب درباره لکنت زبان

نکات گفتنی و جالب درباره لکنت زبان
نکات یا نقل قول های مطرح شده در این بخش عمدتا از پزشکان و روانشناسان و متخصصین گفتار درمانی است که خودشان دچار لکنت بوده اند. این نکات در واقع صرفا بعنوان پاسخ به سوالات مطرح شده ذیل نبوده است اما از آنجایی که این نکات حاوی مطالب تازه و روشن نظرات تربیتی است برای آشنایی بیشتر شما جمع آوری شده که به صورت پاسخ به سوال نقل می گردد.