اجابت مزاج با شکم درد

اجابت مزاج با شکم درد
مدفوع طبیعی است یا اسهالی و در صورت اخیر پرسشهای زیر مطرح می گردد: در شبانه روز (گذشته و حال) چند بار شکم کودک کار می کند؟ چگونگی قوام مدفوع (طبیعی، شل، بلغمی، آبکی، یا خونی) و چگونگی بوی مدفوع (ترش، شدیدا متعفن) باید پرسیده شود.

استفراغ و تهوع با شکم درد

استفراغ و تهوع با شکم درد
آیا استفراغ یا تهوع نیز وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است آیا استفراغ بدون فشار است یا در نوزاد جهشی است و بعد از هر وعده شیر خوردن رخ می دهد. آیا در شیرخواران بزرگتر به صورت نشخوار است یا استفراغ مستقل از شیر و غذا خوردن بروز می کند؟  

بررسی شرح حال و سابقه بیماری در شکم درد

بررسی شرح حال و سابقه بیماری در شکم درد
گرفتن شرح حال و سابقه بیماری آن قدر در طب اهمیت دارد که می گویند 50 درصد تشخیص با بررسی دقیق تاریخچه بیماری داده می شود. برای تشخیص بیماریهای که منجر به شکم درد شده است پرسشهای زیر اهمیت دارد:  

بیماری پارکینسون بیماری زایل کننده عقل

بیماری پارکینسون بیماری  زایل کننده عقل
بیماری پارکینسون که اولین بار در سال 1817 توصیف شد نوعی رعشه لرزان است. این دومین اختلال تباه کننده عصبی بسیار شایع است (بعد از آلزایمر) و میزان شیوع آن 1 در 1000 نفر است. علت های بیماری

تدریجی بودن زوال عقل

تدریجی بودن زوال عقل
برخلاف دلیریوم، زوال عقل اختلالی نیست که به سرعت افت و خیز کند. زوال عقل به ضایعه اشاره دارد و با کاهش سطح عملکرد قبلی که فرد از آن برخوردار بوده است مشخص می شود. شروع زوال عقل معمولا