آیا اقدام به یک دوره تزریقات برای کودکان آسمی مفید است؟

آیا اقدام به یک دوره تزریقات برای کودکان آسمی مفید است؟
طی سالهای درازی انجام تزریقات حساسیت زدایی در ارتباط با آسم کودکان از نظر محبوبیت و شهرت دچار نوساناتی بوده است هنوز هم پزشکان طرفدار این مسئله به مقدار قابل ملاحظه ای وجود دارند. مکانیسم تاثیر حساسیت زدایی هنوز کاملا روشن نیست ولی تصور بر این اساس است که تزریقات با غلظت فزاینده مکانیسم دفاع بدن را در تولید آنتی کرها در جریان خون تحریک می کند. این آنتی کرهای جدید مواد شیمیایی

زمان مصرف مسکن ها یا آنتی هیستامین ها در کودکان آسمی

زمان مصرف مسکن ها یا آنتی هیستامین ها  در کودکان آسمی
بیشتر پزشکان بر این باورند که به هنگام حملات حاد نباید به بیمار هرگز مسکن داده شود با وجود این به صورت آخرین دارو در شب به کودکان ترکیبات آنتی هیستامین داده می شود که این دارو ممکن است خواب

کاربرد استروئیدهای سیستمیک چگونه است؟

کاربرد استروئیدهای سیستمیک چگونه است؟
استروئیدهای سیستمیک بی تردید پر خطرترین داروهای درمانی است بنابراین اجرای دستورات پزشک معالج باید دقیقا به صورت یک اصل رعایت گردد. استروئیدها در اکثر اوقات به صورت دوره های کوتاه مدت 3 تا 7 روز هنگامی که حملات آسم کودک با درمان معمول جواب مساعد نمی دهد به کار می رود. معمولا حملات ناشی از سرماخوردگیها است گرچه عوامل دیگر چون آلرژی و فشارهای عاطفی نیز ممکن است دخالت

استروئیدهای موضعی را چگونه بکار بریم؟

استروئیدهای موضعی را چگونه بکار بریم؟
استروئیدهای استنشاقی چند ساعت وقت لازم دارند تا اثرات کامل خود را ظاهر سازند بنابراین باید بر اساس دو تا چهار بار در روز به طور منظم با توجه به جواب مساعد بکار روند. این داروها از تئوفیلین یا اینتال تاثیر

اترونت (Atrovent) چگونه به کار می رود؟

اترونت (Atrovent) چگونه به کار می رود؟
اتروونت در حال حاضر به صورت آئروسل در دسترس است بعضی از پزشکان نزد کودکان مبتلا به آسم در سنین بالاتر اتروونت را تجویز می کنند و با دیگر داروهای متسع کننده مجاری هوای در یک زمان به کار می رود.