بی اختیاری دفع کارکردی

بی اختیاری دفع کارکردی
اصطلاح بی اختیاری دفع نوعی اختلال نشانه کودکانی را توصیف می کند که بعد از 4 سالگی آموزش استفاده از توالت مناسبی برای دفع مدفوع نداشته اند. این اختلال کمتر از بی اختیاری ادرار شایع است با این حال DSM-IV-TR برآورد می کند که تقریبا 1 درصد کودکان 5 ساله بی اختیاری دفع دارند. بررسی 102 کودک مبتلا به بی اختیاری دفع ویژگی های زیر را نشان داد:

شروع اختلال خوابگردی

شروع اختلال خوابگردی
با اینکه شروع اختلال خوابگردی معمولا 6 تا 12 سالگی است این اختلال در DSM-IV-TR به جای اختلال های نوباوگی، کودکی و نوجوانی تحت عنوان اختلال های خواب طبقه بندی شده است. نشانه های اختلال خوابگردی دوره های مکرری را شامل می شود که در انها شخص بستر خود را ترک می کند و دور و بر خود راه می رود بدون اینکه از این تجربه آگاه باشد یا بعدا آن را به یاد آورد. آمارها ناکافی هستند اما میزان بروز خوابگردی گزارش شده در مورد کودکان برای یک دوره بالاست بین 10 تا 30 درصد. اما میزان بروی برای دوره های مکرر پایین است بین 1 تا 5 درصد. کودکانی که این مشکل را دارند معمولا به شیوه عادی به خواب می روند اما در طول ساعت دوم یا سوم خواب بیدار می شوند. آنها به اتاق دیگر خانه یا حتی بیرون می روند و ممکن است به فعالیت های پیچیده ای بپردازند. سرانجام به بستر بر می گردند و هنگام صبح آنچه را که اتفاق افتاده به یاد نمی آورند. چشمان خوابگرد در حال راه رفتن به دور و بر تا اندازه ای یا کاملا باز است آنها از موانع اجتناب می کنند وقتی با آنها صحبت می کنند گوش می دهند و معمولا به دستوراتی مانند برگشتن به بستر پاسخ می دهند. تکان دادن خوابگردها معمولا آنها را بیدار می کند و از اینکه خود را در مکان غیر منتظره ای می یابند تعجب می کنند و مبهوت می شوند. دوره های خوابگردی معمولا فقط چند دقیقه دوام دارند. علت های خوابگردی کاملا معلوم نشده است. خوابگردی در طول خواب NREM (خواب بدون حرکت سریع چشم) صورت می گیرد. به نظر می رسد که خوابگردی با موقعیت اضطراب آوری که به تازگی روی داده یا انتظار می رود در آینده نزدیک روی دهد ارتباط دارد. به درمان خوابگردی توجه کمی معطوف شده است. اما کلمنت از درمان پسر بچه 7 ساله ای از طریق رفتار درمانی خبر داده است. در طول درمان درمانگر فهمید که این پسر بچه درست قبل از هر دوره خوابگردی در مورد تعقیب شدن توسط حشره سیاه بزرگی کابوس دارد. بعد از اینکه کابوس او شروع می شد عرق می ریخت در خواب با خودش حرف می زد و سرانجام بلند می شد و در خانه راه می رفت. هنگامی که صبح روز بعد بیدار می شد دوره خوابگردی خود را به یاد می آورد. داده های ارزیابی هیچ مشکل عصب شناختی یا مشکلات جسمانی دیگر را نشان ندادند و معلوم کردند که او هوش طبیعی دارد. اما معلوم شد که او پسر بچه بسیار مضطرب و گناه آلودی است که از انجام دادن رفتارهای جسورانه و پرخاشگرانه متناسب با سن و جنسیت خود اجتناب می کند. درمانگر درمان را به این صورت انجام داد که از مادر این پسر خواست هر بار که او علایم دوره قریب الوقوع را نشان می دهد او را بیدار کند و بعد از شستن صورت او با آب سرد و اطمینان یافتن از اینکه کاملا بیدار است او را به تخت خود برگرداند و در انجا از او ...

درمان پزشکی بی اختیاری ادرار

درمان پزشکی بی اختیاری ادرار
درمان پزشکی بی اختیاری ادرار معمولا بر استفاده از داروهایی مانند ایمی پرامین تمرکز دارد. مکانیزم زیر بنای تاثیر این دارو معلوم نیست اما ممکن است مراحل عمیق خواب را به خواب سبک کاهش دهد و کودک را

بی اختیاری ادرار کارکردی

بی اختیاری ادرار کارکردی
اصطلاح بی اختیاری ادرار به تخلیه غیر ارادی ادرار، معمولا هنگام شب بعد از سنی که انتظار خویشتن داری می رود اشاره دارد. در بی اختیاری ادرار کارکردی به صورت خیس کردن بستر که علت عضوی ندارد توصیف شده است. کودکانی که بی اختیاری ادرار کارکردی نخستین دارند هرگز خویشتن دار نبوده اند کودکانی که بی اختیار ادرار کارکردی ثانوی دارند حداقل به مدت یک سال خویشتن دار بوده اما برگشت کرده اند. بی اختیاری ادرار ممکن است از نظر فراوانی از وقوع شبانه تا موارد گاه و بیگاه که کودک تحت استرس قابل ملاحظه قرار دارد یا خیلی خسته است تفاوت داشته باشد. برآورد شده که 4 تا 5 میلیون کودک و نوجوان در ایالات متحده از دردسر و شرمندگی این اختلال رنج می برند. برآوردهای میزان شیوع بی اختیاری ادرار 5 تا 10 درصد در کودکان 5 ساله، 3 تا 5 درصد در کودکان 10 ساله و 1/1 درصد در کودکان 15 ساله و بزرگتر است. تحقیق همه گیر شناختی در چین از میزان شیوع 3/4 درصد خبر داد طوری که درصد پسرها از دخترها بسیار بالاتر بود. تحقیق نشان داده است که در بی اختیاری ادرار تفاوت های جنسی و سنی وجود دارد. در یک تحقیق همه گیر شناختی گسترده در مورد بی اختیاری ادرار در هلند مشخص کردند که بین 5 تا 8 سالگی بی اختیاری ادرار در پسرها تقریبا دو تا سه برابر شایع تر از دخترهاست. درصد مخصوص پسرها کندتر نیز کاهش می یابد این کاهش در دخترها بین 4 تا 6 سالگی تقریبا 71 درصد در حالی که در پسرها فقط 16 درصد است. پژوهشگران توصیه کرده اند که محدوده سنی برای تشخیص دادن بی اختیاری ادرار در پسرها به 8 سالگی گسترش یابد زیرا تقریبا در 9 سالگی درصد یکسانی از پسرها و دخترها به خشکی دست می یابند. یعنی خیس کردن بستر کمتر از یک بار در ماه. بی اختیاری ادرار از انواع اختلال های عضوی مانند کنترل مغزی آشفته مثانه، کژکاری عصب شناختی یا عوامل جسمانی دیگر مانند عوارض جانبی دارو یا داشتن حجم مثانه کوچک و اسفنکتر ضعیف مجرای ادرار ناشی می شود. یک گروه پژوهشگر گزارش دادند که 11 درصد بیماران مبتلا به بی اختیاری ادرار آنها اختلال های مجرای ادرار داشتند. با این حال اغلب پژوهشگران به چند عامل علیتی دیگر اشاره کرده اند: 1- یادگیری معیوب که به ناتوانی در فراگیری جلوگیری از تخلیه بازتابی مثانه منجر می شود. 2- ناپختگی شخصی که با مشکلات هیجانی ارتباط دارد یا از آنها ناشی می شود. 3- تعامل های خانوادگی آشفته مخصوصا آنهایی که به اضطراب، خصومت یا هر دو منجر می شوند. 4- رویدادهای استرس زا. برای مثال هنگامی که بچه تازه ای وارد خانواده می شود و کانون توجه قرار می گیرد ممکن است کودک به خیس کردن بستر برگشت کند. این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

افسردگی کودکان و درمان ها و نتایج

افسردگی کودکان و درمان ها و نتایج
  این دیدگاه که افسردگی کودکی و نوجوانی مانند افسردگی بزرگسالی است پژوهشگران را ترغیب کرده است تا کودکانی را که اختلال های خلقی نشان می دهند مخصوصا نوجوانانی که خودکشی گرا در نظر گرفته