کمک به درمان افسردگی با این داروها

کمک به درمان افسردگی با این داروها
  برای درمان افسردگی از چه داروهایی استفاده می شود این داروها چه تاثیراتی بر افراد افسرده میگذارند پاسخ بیماران افسرده به استفاده از این داروها چیست ؟عوارض جانبی مصرف داروهای ضدافسردگی چیست؟چه تاثیراتی بر بدن بیماران مبتلا به افسردگی خواهند گذاشت.

گرفتن تصمیم برای خودکشی

گرفتن تصمیم برای خودکشی
حودکشی سراغ چه کسانی می رود به وجود آمدن انگیزه برای خودکشی کردن با چه عوامل روحی و روانی پدید می آید یکی از مهمترین علل مرگ در جهان خودکشی است پریشانی روانی و نگرانی شدید مهمترین عامل ایجاد تفکر خودکشی به شمار می رود.

هشدارهای رفتاری برای خودکشی در سنین زیر ۱۸ سال

هشدارهای رفتاری برای خودکشی در سنین زیر ۱۸ سال
ویژگی های رفتاری افرادی که تصمیم به خودکشی هستند متفاوت است در کودکان و در نوجوانان متفاوت است چه افرادی غالبا به فکر خودکشی می افتند چه عواملی آنها را به سمت خودکشی می کشانند می خواهیم علل مختلف برای اقدام به خودکشی در کودکان و در نوجوانان را بشناسیم.

سایر انواع دیابت شیرین

سایر انواع دیابت شیرین
بعضی از انواع دیابت به وسیله ی گیرنده های بافتی فاقد واکنش بدن نسبت به انسولین (حتی در سطوح طبیعی انسولین) ایجاد می شوند. این انواع با دیابت نوع 2 تفاوت دارند و بسیار ناشایع هستند. جهش های

نشانه های رفتاری برای خودکشی در میان دانشجویان

نشانه های رفتاری برای خودکشی در میان دانشجویان
  چه نشانه های رفتاری در دانشجویان خبر از تصمیم آن ها برای خودکشی میدهد چگونه می توانیم به این افراد کمک کنیم خصوصیات رفتاری دانشجویانی که از زندگی کردن ناامید شده اند چگونه است هشدارهای مهم برای اقدام به خودکشی در دانشجویان را جدی بگیرید و به آن ها کمک کنید تا از تصمیم خود منصرف شوند.