بیماریهای گلومرولی کلیه ها

بیماریهای گلومرولی کلیه ها
  امروزه خطر حاد مرگ در اثر عفونت مجاری ادرار فقط در سنین شیرخوارگی به ویژه در شیرخواران پسر با اختلالهای شدید خروج ادرار وجود دارد. آسیب دیدگی پارانشیم کلیه ها و بالا رفتن فشار خون نیز در آن گروه از بیماران مبتلا به پیلونفریت دیده می شود که مانع های خروج ادرار دو طرف کلیه ها را در بر گرفته و یا رفلوکس وزیکواورترورنال وجود دارد. عفونتهایی که محدود به مجاری پایینی ادراری است گرچه ناراحت کننده هستند ولی معمولا خطر مرگ ندارند.

گلومرولونفریت حاد ناشی از عفونت استرپتوکوکی

گلومرولونفریت حاد ناشی از عفونت استرپتوکوکی
منظور ما گلومرولونفریتهایی هستند که به طور حاد ولی 2 تا 3 هفته پس از یک عفونت میکروبی به صورت واکنشی بروز می کند. نشانیهای عمده این بیماری تب، استفراغ، سدرد و سایر نشانیهایی است که در نشانیهای سندرم آماس کلیوی را ذکر کردیم. شاخص این بیماری پایین بودن کومپلمان در سرم خون است.  

سندرم آماس کلیوی

سندرم آماس کلیوی
در اثر التهاب گلومرولومها یک گروه از نشاینهای بالینی آشکار می گردد به این جهت به جای کلمه بیماری اصطلاح سندرم بکار برده می شود. از نظر بافت شناسی درجه های گوناگون التهاب در گلومرولومها گاه شدید گاه ضعیف دیده می شود که آن را در کل گلومرولونفریت می نامند. باید بین نوع حاد و مزمن بیماری از نظر تشخیصی فرق گذاشت.

نوجوانی که می خواست معلم شود

نوجوانی که می خواست معلم شود
  نوجوانی که خیلی دوست داشت معلم شود به مشاور مدرسه گفت که فکر می کند بهتر است برنامه های خود را رها کند. وقتی از او پرسیده شد چرا توضیح داد که چند تا از دوستان به او گفته بودند که همواره

درباره تیک کشیدگی بیشتر بدانید

درباره تیک کشیدگی  بیشتر بدانید
تیک کشیدگی یا انقباض عضلانی مستمر و متناوبی است که معمولا به گروه عضلانی موضعی شده ای محدود می شود. این اصطلاح به طور گسترده ای برای در بر گرفتن پلک زدن، کشش ناگهانی دهان، لیسیدن