بررسی کیست هیداتیک کبدی

بررسی کیست هیداتیک کبدی
    عفونت از طریق خوردن تخم انگل که با مدفوع سگ دفع شده است به انسان سرایت می کند. تکامل کیست ممکن است سالها به طول انجامد. دو نوع از این کیست می شناسیم. یکی کیست هیداتیک گرانولوز که عبارت است از کیسه های بزرگ مملو از مایع و دیگری کیست هیداتیک اسفنجی است. تشخیص با روشهای سرولوژیک و با آزمون جلدی میسر است. بزل کبد به علت خطر توسعه کیست در حفره شکم ممنوع است. همچنین در اثر ریختن مایع هیداتیک به درون حفره شکم که ممکن است بعد از بزل اتفاق افتد خطر شوک آنافیلاکتیک کشنده وجود دارد.  

تصویر بالینی در اختلال اوتیسم

تصویر بالینی در اختلال اوتیسم
کودکان اوتیستیک درجات مختلفی از اختلال و توانایی ها را نشان می دهند. در این قسمت درباره چند رفتار که در اوتیسم آشکار هستند بحث خواهیم کرد. علامت اصلی این است که به نظر می رسد کودک حتی در

هماتوم درون کبدی

هماتوم درون کبدی
هموبلی یک هماتوم درون کبدی است که امکان دارد هفته ها یا ماهها پس از صدمه به شکم، در اثر آنوریسم، تومور یا التهاب به وجود آید. هماتوم یک حفره بزرگ تجزیه ای (نکروز ناشی از فشار بر بافتها) ایجاد می کند. کبد بزرگ می شود و در اثر توقف صفرا یرقان بروز می کند. حال اگر تصادفا این هماتوم به مجاری صفراوی راه یابد مدفوع خون آلود خواهد شد. پس از تشخیص با سینتیگرافی یا فراصوت کبد و آنزیوگرافی وریدباب درمان جراحی انجام می گیرد.  

دمل کبد

دمل کبد
دمل کبد چندگانه Multiple یا منفرد Solitary است. دمل چندگانه بیشتر در نوزادان و در اثر عفونت وریدهای ناف به وجود می آید و معمولا با تجویز آنتی بیوتیک درمان می شود. آبسه منفرد کبدی اغلب از طریق خون و به وسیله استافیلوکک یا استرپتوکک ها به وجود می آید.

اغمای کبدی چه نوع عارضه ای است ؟

اغمای کبدی چه نوع عارضه ای است ؟
دو نوع اغمای کبدی می شناسیم یکی ناشی از تجزیه یاخته های کبدی و دیگری ناشی از اختلال کار کبد.در اثر هچاتیت عفونی شدید و وخیم یا در اثر مسمومیت تعداد بسیار زیادی از یاخته های کبدی ناگهان فاسد می شوند این عارضه را آتروفی زرد کبد می نامند. با از کار افتادن یاخته های کبدی از یک سو اختلال انعقاد خون به وجود می آید و از سوی دیگر مواد سمی غیر آمونیاکی آزاد می شود که ظاهرا نقش مهی در ایجاد بیماری دارد.