تصویر بالینی در اختلال اوتیسم

تصویر بالینی در اختلال اوتیسم
کودکان اوتیستیک درجات مختلفی از اختلال و توانایی ها را نشان می دهند. در این قسمت درباره چند رفتار که در اوتیسم آشکار هستند بحث خواهیم کرد. علامت اصلی این است که به نظر می رسد کودک حتی در

هماتوم درون کبدی

هماتوم درون کبدی
هموبلی یک هماتوم درون کبدی است که امکان دارد هفته ها یا ماهها پس از صدمه به شکم، در اثر آنوریسم، تومور یا التهاب به وجود آید. هماتوم یک حفره بزرگ تجزیه ای (نکروز ناشی از فشار بر بافتها) ایجاد می کند. کبد بزرگ می شود و در اثر توقف صفرا یرقان بروز می کند. حال اگر تصادفا این هماتوم به مجاری صفراوی راه یابد مدفوع خون آلود خواهد شد. پس از تشخیص با سینتیگرافی یا فراصوت کبد و آنزیوگرافی وریدباب درمان جراحی انجام می گیرد.  

دمل کبد

دمل کبد
دمل کبد چندگانه Multiple یا منفرد Solitary است. دمل چندگانه بیشتر در نوزادان و در اثر عفونت وریدهای ناف به وجود می آید و معمولا با تجویز آنتی بیوتیک درمان می شود. آبسه منفرد کبدی اغلب از طریق خون و به وسیله استافیلوکک یا استرپتوکک ها به وجود می آید.

اغمای کبدی چه نوع عارضه ای است ؟

اغمای کبدی چه نوع عارضه ای است ؟
دو نوع اغمای کبدی می شناسیم یکی ناشی از تجزیه یاخته های کبدی و دیگری ناشی از اختلال کار کبد.در اثر هچاتیت عفونی شدید و وخیم یا در اثر مسمومیت تعداد بسیار زیادی از یاخته های کبدی ناگهان فاسد می شوند این عارضه را آتروفی زرد کبد می نامند. با از کار افتادن یاخته های کبدی از یک سو اختلال انعقاد خون به وجود می آید و از سوی دیگر مواد سمی غیر آمونیاکی آزاد می شود که ظاهرا نقش مهی در ایجاد بیماری دارد.  

تشخیص و نشانه های بالینی سیروز کبد

تشخیص و نشانه های بالینی سیروز کبد
در سیروز کبدی بافت پیوندی افزایش یافته و جای مقداری از بافت طبیعی کبد را می گیرد. این تغییرات همراه با خراب شدن ساختمان لوبول های کبدی است و ترمیم بافتهای ضایع شده تکمه های سفتی بر جای می گذارد و در نتیجه کبد مقدار قابل توجهی از یاخته های فعال خود را از دست می دهد. اشکال مختلف سیروز کبدی عبارت است از شکل منتشر، شکل ورید بابی (پورتال) و بالاخره شکل صفراوی.