ترغیب سالمندان برای تداوم شرکت در کلاس های ورزشی

ترغیب سالمندان برای تداوم شرکت در کلاس های ورزشی
رعایت اصول زیر می تواند به شما کمک کند تا شرکت کنندگان را برای حضور مداوم در برنامه های تمرینی تان ترغیب کنید. راهکارهای کلی ایجاد انگیزه برای ترغیب شرکت کنندگان حاضر به ادامه شرکت در برنامه های تمرینی و جذب سایر سالمندان باید سه راهکار کلی زیر را مدنظر داشته باشید:

به کار گماشتن سالمندان در فعالیت های گروهی

به کار گماشتن سالمندان در فعالیت های گروهی
ضروری است به سالمندانی که دارای محدودیت های فیزیکی متعدد و شرایط بدنی خاص هستند برنامه های تمرینی مطمئن و موثری ارائه گردد. بنابراین تجویز برنامه های تمرینی برای چنین افرادی مستلزم رعایت احتیاط های زیادی است.

برنامه ریزی فعالیت بدنی برای سالمندان

برنامه ریزی فعالیت بدنی برای سالمندان
  فردی که یک کلاس تمرینی آمادگی عملکردی را اداره می کند باید درک درستی از عضلات درگیر در فعالیت ها و اهمیت تقویت آنها را به شرکت کنندگان ارائه دهد. این فرصت مناسبی است که به آنها گفته شود که چگونه می توانند کیفیت زندگی خود را با این تمرینات بهبود دهند.

فواید اجتماعی و اقتصادی فعالیت بدنی در سالمندان

فواید اجتماعی و اقتصادی فعالیت بدنی در سالمندان
علاوه بر فواید بدنی و عملکردی، سالمندان می توانند از فواید اجتماعی و اقتصادی ناشی از مشارکت منظم در برنامه های فعالیت بدنی بهره مند گردند. با بهبود تحرک و آمادگی عملکردی، سالمندان می توانند در جامعه حضور موثرتری داشته با اعضای خانواده شان بیرون رفته و دوستان و خویشاوندانشان را بدون کمک دیگران ملاقات نمایند. آنها همچنین می توانند فعالیت های زندگی روزمره خود از قبیل رانندگی و مسافرت را به

فعالیت بدنی در سالمندان چه مزایایی دارد؟

فعالیت بدنی در سالمندان  چه مزایایی دارد؟
خطر ترویج شرایط مزمنی از قبیل بیماری قلبی، دیابت و سرطان را کاهش می دهد. به کنترل مشکلاتی از قبیل پر فشار خونی، چاقی و کلسترول بالا کمک می کند. توانایی افراد را در اجرا و عملکرد به صورت مستقل و مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیماریهای ریوی و آرتریت بهبود می بخشد.