استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری
استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری، امری ضروری است. هنگامی که هر یک از فعالیت های آگاهی را تمرین می کنید لحظاتی صرف کنید و مطمئن شوید که آسودن و استراحت را به روش های زیر ترغیب می  کنید:

لبخند زدن ساده ترین شیوه برای سلامتی

لبخند زدن ساده ترین شیوه برای سلامتی
لبخند زدن مواد شیمیایی بهبود بخشی را در بدن منتشر می کند. پس لبخند زدن بیشتر به نفع سلامتی تان است. تمرین کنید که لبخند بزنید: اولین کاری که صبح از خواب بیدار می شوید. حین مسواک زدن زمانی که برای اصلاح صورت یا آرایش در آینه نگاه می کنید. به کودک یا شخصی مسن در خیابان زمانی که متوجه می شوید کار احمقانه ای انجام می دهید آیا این گفته را به یاد دارید که لبخند بزنید و جهان همراه شما می خندد؟ خوب این گفته درست است زمانی که کسی با شما خوش رویی می کند لبخند نزدن به او مشکل است. پس زمانی که لبخند می زنید نه تنها سلامتی خود بلکه سلامتی شخص دیگر را نیز بهبود می بخشید.

پذیرش قدرت بهبود بخش خنده

پذیرش قدرت بهبود بخش خنده
وقت خود را به تفکر درباره ی چیزهایی که حتی ممکن است وجود نداشته باشند هدر ندهید- در اینجا و هم اکنون- در واقعیت بمانید. تصور این که فرد دیگر درباره ی چه چیزی فکر می کند هنری ناقص است زیرا هرگز نمی توانید ذهن فرد دیگر را کاملا ببینید هر چند بررسی واکنش احتمالی فردی نسبت به یک مسئله می تواند ارزش داشته باشد، با این حال فرض کردن رفتار شخص دیگر می تواند موجب نتیجه گیری غلط شود.

دسر خوشرنگ و مغذی سه رنگ

دسر خوشرنگ و مغذی سه رنگ
این دسر خیلی خوشرنگ است و رنگ آن کاملا طبیعی است از هیچ رنگ افزودنی اضافه نشده  و آن به دلیل وجود هویچ است این دسر خیلی خوشمزه و سالم است و بخصوص مورد علاقه بچه هاست این دسر مخصوص کشور ترکیه است دسرهای زیادی وجود دارد ولی این دسر بخاطر رنگش جذابیت زیادی دارد

سوپ راحت و خوشمزه با سبزی و کوفته ریزه

سوپ راحت و خوشمزه با سبزی و کوفته ریزه
این سوپ در زبان ترکیه اسمش والده سلطان است اکنون ببینیم این سوپ چگونه درست می شود و در مواد اولیه این سوپ از چه چیزی استفاده می شود مقدار این سوپ برای 8 نفر کافیست این سوپ خاصیت زیادی برای بدن دارد که  توصیه میکنم این آموزش را یاد بگیرد و در کنار خانواده میل کنید