ورزش کشش گردن برای افزایش انعطاف پذیری سالمندان

ورزش کشش گردن برای افزایش انعطاف پذیری سالمندان
کشش گردن هدف کاربردی: - کشش برای افزایش انعطاف پذیری - افزایش دامنه حرکت در ناحیه گردن در زمان چرخش به چپ و راست و پایین عضلات درگیر: - گردن (جناغی- چنبری- پستانی) دستورالعمل:

چرخش شانه ها در ورزش سالمندی

چرخش شانه ها در ورزش سالمندی
چرخش شانه ها هدف کاربردی: بهبود دامنه حرکت شانه ها و قسمت بالایی پشت گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب در زمان تمرین عضلات درگیر: شانه ها (دلتوئیدها) بالای پشت (ذوزنقه) دستورالعمل: شانه ها را به آهستگی پنج بار به سمت عقب بچرخانید. همین حرکت را پنج بار به سمت جلو تکرار کنید. روش آسان: شانه ها را جداگانه بچرخانید. روش دشوار: وزنه هایی را در دست خود نگه داشته و این عمل را تکرار کنید. ایده هایی برای سرگرمی: وانمود کنید که در حال پاروزنی یک قایق هستید سپس به سمت عقب و جلو پارو بزنید. تمرینات گرم کردن و سرد کردن اطمینان حاصل کنید که صرف نظر از هدف کلی هر برنامه یک دوره گرم کردن مناسب به هر یک از تمرینات اختصاص داده شود. گرم کردن قبل از شروع تمرینات سبب افزایش تدریجی گردش خون و ضربان قلب شده و بدن شما را برای انجام حرکات تمرینی آماده می سازد. برخی از تمرینات را می توان برای سرد کردن نیز بکار برد. شرکت کنندگان باید کلیه تمریتان گرم کردن و سرد کردن را جهت سلامت و سیدن به حد مطلوب قدرت عضله به صورتی آهسته و کنترلر شده انجام دهند. افراد را تشویق کنید تا آنجا که می توانند عضلات بدن خود را کشیده و نگه دارند. آنها باید تا حداقل آستانه درد عضلات خود را بکشند. در کلاس قدم بزنید تا مطمئن شوید که شرکت کنندگان به درستی حرکات کششی را انجام می دهند.

پله نوردی برای سالمندان

پله نوردی برای سالمندان
کاهش توده عضلانی و قدرت پاها، راه رفتن در مسیرهای طولانی مدت و با گام های معمولی را مشکل می سازد. سالمندانی که دارای عضلات ضعیفی در ران یا پا هستند در بلند کردن پاهای خود از زمین مشکل خواهند داشت. به همین دلیل این دسته افراد پاهای خود را روی زمین می کشند این طریقه راه رفتن، خطر رفتن خوردن و آسیب های ناشی از آن را افزایش می دهد. چنین افرادی در سوار و پیاده شدن از اتومبیل و همچنین ورود و خروج از وان حمام با مشکل مواجه می شوند.

نکات ایمنی برای پیاده روی سالمندان

نکات ایمنی برای پیاده روی سالمندان
سالمندان بهتر است: کفش های پیاده روی راحت بپوشند. روی سطحی سفت و مسطح راه بروند. به تنهایی به خصوص شب ها پیاده روی نکنند. در درجه حرارت خیلی بالا یا پایین و یا رطوبت زیاد هوا پیاده روی نکنند. قبل و بعد از پیاده روی، تمرینات گرم کردن و سرد کردن را انجام دهند. قبل، در حین و بعد از پیاده روی مقدار قابل توجهی آب بنوشند.

فواید کاربردی تمرینات پیاده روی برای سالمندان

فواید کاربردی تمرینات پیاده روی برای سالمندان
مشخصات برنامه تمرینات پیاده روی شرکت کنندگان در این برنامه می توانند آن را به صورت انفرادی یا گروهی اجرا کنند. افرادی که از هر یک از انواع وسایل کمکی استفاده می کنند نیز می توانند در این برنامه شرکت کنند. باید آنها را برای شرکت در این برنامه تشویق کرد. هدف اصلی این تمرینات بهبود سطح آمادگی قلبی- تنفسی شرکت کنندگان است. مشارکت منظم افراد در این تمرینات سبب افزایش قدرت عضلات و استخوان ها، بهبود تعادل و بهبود عملکرد آنها در انجام فعالیت های روزمره از قبیل حمام کردن، لباس پوشیدن و آرایش کردن می شود.